BAŠAKMANIJA

ZAMENITE VAŠ STARI TRAKTOR ZA NOVI BAŠAK !

Svaki zainteresovani kupac koji želi da poseduje novi traktor marke BASHAK može preduzeću RTI doo predati u vlasništvo stari (polovan) traktor bilo koje marke. Vrednost – cena polovnog traktora biće određena po dogovoru i po fer principu. Dogovorena cena vašeg polovnog traktora biće uračunata u deo plaćanja cene novog BASHAK-a. Obračuni se vrše u Euro valuti a sva plaćanja u dinarima preko poslovnih računa kupca i prodavca.

Ne postoji limit u pogledu starosti i stanja polovnog traktora, samo mora biti radno ispravan i kompletan, a to znači da motor može da „upali“ i traktor može da se „vozi“.

Polovan traktor ne mora biti registrovan, ali mora imati prateću dokumentaciju i dokaze o poreklu na kojima su svi brojevi (broj šasije i motora) validni.

Ukoliko je traktor registrovan, validnu saobraćajnu knjižicu u kojoj se podudaraju svi brojevi. Ukoliko je registracija istekla, mora imati potvrdu o tome da je mašina odjavljena u nadležnom MUP-u (vraćene tablice).

Važeće punomoćje o predaji mašine u akciji, ili važeći kupoprodajni ugovor ukoliko nije vlasnik (mora biti overeno kod notara).

Važeća lična karta je obavezna za potpisnika kupoprodajnog ugovora.

Za jedan nov traktor BASHAK  moguće je predati prodavcu samo JEDAN polovan traktor, osim u slučaju kupovine više komada, što će biti predmet dogovora i regulisano ugovorom.

Ovakav način kupovine ISKLJUČUJE  sve ostale prodajne akcije.

Takođe, kod nas možete od sada kupiti i polovne traktore, jer prvi put u Srbiji počinje program finansiranja polovnih traktora bez obzira na godine starosti, kredit do 3 godine uz 20% učešća.

KONTAKT TELEFONI:

062/886-22-42 -region Srem
062/886-22-33, region Bačka
062/886-22-47 – region Banat