Juče je ekipa RTI bila na prezentaciji kombajna SAMPO C12 u radu na njivi gospodina Branislava iz Vašice, ponosnog vlasnika kombajna. Ovde možete videti kako je prezentacija protekla ikako se SAMPO C12 snašao na njivama Vašice.

Usev: pšenica sorta LG, francuska

Površina parcele: 5 ha

Prinos: 9,5 t/ha

Vlažnost zrna: 13%

Radni zahvat hedera: 5,7m

Radna brzina: 4,5 – 5,5 km/h

Potrošnja goriva: 9-10 l/ha