Rasipač FERTI – 2 namenjen je za rasipanje mineralnih granuliranih đubriva, praškastih đubriva ili njihovu mešavinu. Ima 2 diska za rasipanje koji omogućavaju ravnomerno rasipanje. Namenjen je za veće površine. Zbog lakšeg rada i čišćenja gornji se deo levka preklapa. Donji dio levka je od nerđajućeg ( INOX ) materijala. Od nerđajućeg ( INOX ) materijala je i mehanizam za regulaciju i diskovi za rasipanje. Izmeren kvalitet rasipanja mineralnih đubriva ( koeficijent varijacije ) je 5,6 %.

01
Standardna oprema

– 2 nerđajuća diska za rasipanje
– nerđajuće lopatice na disku
– nerđajući donji dio levka
– limeni levak
– zaštitna mreža u levku
– daljinski hidraulični upravljač
– pozicijska svetla
– automatski zatezač lanca

02
Dodatna oprema

– kolica za rasipač
– pokrivač levka
– komplet svetla
– regulator širine rasipanja
– točkovi za pomeranje
– kardansko vratilo