INO pokretni mlin PSA upotrebljavamo za mlevenje kukuruza u klipu ili zrnu za silažu vlažnosti do 40 %. Kapacitet mlina iznosi od 15 do 60 tona/sat, što zavisi o vlažnosti mase koju meljemo, snazi motora, promeru sita, broju krilca i željenoj krupnoći. Kapacitet mlina ovisi ako meljemo kukuruz u klipu ili u zrnu. Pokretni mlin PSA ima modernu tehnologiju i elektroniku. Srce mašine je rotor koji sa ugrađenim elementima ( noževima, čekićima i krilcima ) drobi-melje sirovinu. Njegov pogon je elektromotor snage od 70 do 200 KW ili diesel motor preko moderno koncipirane spojnice koja je istovremeno i osigurač kod preopterećenja rotora mlina. Elementi rotora izrađeni su od visoko kvalitetnog materijala koji je termički obrađen i ispitan rendgenskom ili ultrazvučnom metodom, što garantuje siguran rad. Rotor je elektronski balansiran po zahtevu DIN standarda.

Pokretni mlin PSA se pušta u pogon pritiskom na dugme, a dalji rad mašine takođe je centralno upravljan preko komandne ploče s mogućnošću ručne regulacije opterećenja i rada ili automatski upravljan. To je zadatak kvalitetnog automatskog regulatora frekvencije koji u svakom trenutku optimalno koristi uloženu energiju te time postiže manje troškove proizvodnje silaže. Regulator frekvencije može se smestiti na samu mašinu ili odvojeno, čime je omogućeno daljinsko upravljanje.

01
Standardna oprema

– pokretni nosivi okvir mašine
– hidraulično dizanje točkova za transport
– robusan rotor sa 2 noža, 88 čekića i 4 krilca
– automatski regulator frekvencije
– elektromotor
– kompenzacijska spojnica

02
Dodatna oprema

– transporter za vertikalan silos
– daljinsko upravljanje regulatora frekvencije