Malčer UNI upotrebljava se na ratarskim površinama i na zapuštenim terenima. Konstrukcija malčera je vrlo robusna i zbog toga je predviđen za intenzivan rad. Koristi se za usitnjavanje svih žetvenih ostataka, trave, žbunja i grana debljine do 6 cm. Za brži propust usitnjene mase na zadnjem dijelu okvira ima poklopac koji se otvara i zatvara. Za delotvorniji rad su ugrađeni protivnoževi. Mogućnost ugradnje kotača umesto zadnjeg valjka. Duplospiralni rotor sa 45º raspodelom radnih tela, ugrađen u malčer UNI, potroši za usitnjavanje do 24% manje energije. Rotor deluje mirnije, opterećenje na ležajeve i na sastavne delove je manje.

01
Standardna oprema

– Raspodela radnih tela na rotoru u duploj spirali
– Reduktor 540 o/min (1000 o/min ) sa propusnom spojkom
– Zadnje priključivanje na traktore l. i ll. kategorije
– Mogućnost otvaranje i zatvaranje zadnjeg dela okvira
– Mehanički bočni pomak
– Bočni klizači-skije
– Limene zaštitne zavesice
– Ugrađen zamenljiv protivnož
– Valjak podesiv po visini
– Mogućnost plivajućeg položaja
– Radna tela: čekići ili Y noževi

02
Dodatna oprema

– Hidraulični bočni pomak
– Usmerivači usitnjene mase
– Točkovi umesto zadnjeg valjka
– Plivajuči noževi na zadnjem delu plašta malčera za skupljanje polegnutih stabljika (granja, šiblja, kukuruzovine i dr.)
– Kardansko vratilo