Malčer RMS je predviđen za košnju trave u parkovima, sportskim terenima, voćnjacima i vinogradima.

01
Standardna oprema

– pojačan okvir malčera
– reduktor 540 o/min
– zadnje priključivanje na traktore l. i ll. kategorije
– točkovi podesivi po visini
– plivajući položaj
– izbacivanje mase straga

02
Dodatna oprema

– nastavak za donji priključak
– izbacivanje mase sa strane
– varianta za prednje priključivanje na traktor
– varianta sa pogonom s hidro motorom
– varijanta sa reduktorom 1000 o/min
– kardansko vratilo