Malčer MS upotrebljava se na ratarskim površinama za usitnjavanje slame ( pšenice, ječma, soje, …) Ravni noževi s ravnim protunoževima i malim među razmakom su uslov za kvalitetno usitnjavanje.

01
Standardna oprema

– reduktor 540 o/min sa propusnom spojnicom
– potporni kotači podesivi po visini
– zadnje priključivanje na traktora l.i ll. kategorije
– usmerivači usitnjene mase
– mogućnost plivajućeg položaja
– radna tela; specijalni ravni noževi i ravni protunoževi

02
Dodatna oprema

– kardansko vratilo