Malčer MMT predviđen je pre svega za primenu na zelenim površinama, na manjim poljoprivrednim površinama, te u manjim voćnjacima i vinogradima za drobljenje grana debljine do 3 cm. Manja težina i zahtev za manjom pogonskom snagom omogućava rad s manjim traktorima. Za grub rad su serijsko ugrađena radna tela čekići, Y noževi su za travu i mekše biljne ostatke. Duplospiralni rotor sa 45º raspodelom radnih tela, ugrađen u malčer MMT, potroši za usitnjavanje do 24% manje energije. Rotor deluje mirnije, opterećenje na ležajeve i na sastavne delove je manje.

01
Standardna oprema

– raspodela radnih tela na rotoru u duploj spirali
– zadnje kačenje na traktore l. kategorije
– kačenje priključnog luka na 2 mesta
– bočni klizači-skije
– limene zaštitne zavesice
– zadnji valjak podesiv po visini
– mogućnost plivajućeg položaja
– radna tela: čekići ili Y noževi
– reduktor 540 o/min (1000 o/min) sa propusnom spojnicom
– automatski zatezač remena

02
Dodatna oprema

– prednje kačenje na traktore l. kategorije ( prednji malčer )
– radna tela: Y -noževi
– radna tela: čekići, odlivak
– kardansko vratilo