Profesionalan malčer MKS PLUS se upotrebljava u ratarstvu, voćarstvu i u komunalne namene za intenzivan rad. Koristi se za usitnjavanje trave i žbunja na zapuštenim terenima i grana do 6 cm. S njim možemo raditi iza traktora i pored traktora, čistiti nasipe i kanale. Radi pod uglom od – 65º do +90º. Malčer MKS PLUS možemo koristiti kod malčiranja nasipa u kombinaciji sa prednjim malčerom EURO ili PROFI MEGA. Tako radimo u jednom prohodu duple širine i s time štedimo na vremenu i potrošnji energije. Malčer MKS PLUS ima dupli plašt koji se može menjati. Zbog reduktora s vanjske strane okvira malčera imamo veći bočni pomak. Raspodela radnih tijela ( čekići ) su u duploj spirali koji uštedi potrošnju energije do 24 % i manje opterećenje na vitalne delove malčera.

01
Standardna oprema

– Raspodela radnih tela na rotoru u duploj spirali
– Reduktor 540 o/min ( 1000 o/min) sa propusnom spojnicom
– Stražnje priključivanje na traktore ll. i lll. kategorije
– Hidraulični bočni pomak
– Hidraulični okomit pomak ( od -65º do +90º )
– Dupli plašt
– Reduktor sa vanjske strane okvira Malčera
– Bočni klizači-skije
– Limene zaštitne zavesice
– Automatska hidraulička blokada pomaka i rotacije
– Mogućnost plivajućeg položaja
– Zadnji valjak podesiv po visini
– Sigurnosni mehanizam – mehanički amortizer
– Pojačan okvir malčera
– Radna tela: čekići

02
Dodatna oprema

– Radna tela: čekići ili Y noževi
– kardansko vratilo