Malčer MKM upotrebljava se u ratarstvu, voćarstvu i u komunalne namene. Koristi se za usitnjavanje trave i žbunja na zapuštenim terenima i grana debljine do 5 cm. Predviđen je za intenzivan rad. S njim možemo raditi iza traktora i pored traktora, čistiti nasipe i kanale. Radi pod uglom od – 65 do + 90º. Malčer MKM možemo koristiti kod malčiranja nasipa u kombinaciji sa prednjim ELITE ili EURO. Raspodela radnih tela ( čekići ) su u duploj spirali koji smanjuje potrošnju energije do 24 % i umanjuje opterećenje na vitalne delove malčera.

01
Standardna oprema

– raspodela radnih tela na rotoru u duploj spirali
– reduktor 540 o/min sa propusnom spojnicom
– stražnje priključivanje na traktore ll. i lll. kategorije
– hidraulični bočni pomak
– hidraulični vodoravni pomak ( od – 65º do +90º)
– bočni klizači-skije
– zaštitne limene zavesice
– automatska hidraulička blokada pomaka i rotacije
– mogućnost plivajućeg položaja
– zadnji valjak podesiv po visini
– sigurnostni mehanizam – mehanički amortizer
– pojačan okvir malčera
– radna tela: čekići odlivci

02
Dodatna oprema

– dupli plašt, jednostavna promena unutrašnjeg dela
– kardansko vratilo