Malčer MKL upotrebljava se u ratarstvu za usitnjavanje biljnih ostataka i u komunalne namene. Drobi grane debljine do 3 cm. Predviđen je za manje traktore i manje intenzivan rad. S njim možemo raditi iza traktora i pored traktora, čistiti nasipe i kanale. Radi pod kutom od – 65 do +90º. Raspodela radnih tela ( čekići ) su u duploj spirali koji uštedi potrošnju energije do 24 % i manje opterećenje na vitalne delove malčera.

01
Standardna oprema

– raspodela radnih tela na rotoru u duploj spirali
– stražnje priključivanje na traktore l. i ll. kategorije
– hidraulični bočni pomak
– hidraulični uspravni pomak ( od – 65º do + 90º )
– bočni klizači-skije
– reduktor 540 o/min ( 1000 o/min) sa propusnom spojnicom

02
Dodatna oprema

– zaštitne limene zavesice
– blokada transportnog položaja
– zatezna remenica remena
– mogućnost plivajućeg položaja
– zadnji valjak podesiv po visini
– radna tela: čekići ili Y noževi
– kardansko vratilo