Malčer ALPIN H je namenjen radu sa agregatima, koji omogućavaju hidro pogon. Upotrebljava se za sređivanje zelenih površina, na poljoprivrednim površinama, u voćarstvu i vinogradima. Manja težina i manja potrebna pogonska snaga omogućavaju učinkovit rad sa jednoosovinskim traktorima. Za grub rad su serijsko ugrađena radna tela čekići, Y noževi su za travu i mekše biljne ostatke. Duplospiralni rotor sa 45º raspodelom radnih tela, ugrađen u malčer ALPIN, potroši za usitnjavanje do 24% manje energije. Rotor deluje mirnije, opterećenje na ležajeve i na sastavne delove je manje.

01
Standardna oprema

– duplospiralni rotor sa 45° raspodelom radnih tela
– kopčanje urađeno po želji kupca
– promenljive skije
– gumena zaštita sa prednje i zadnje strane malčera
– zadnji valjak podesiv po visini
– radna tela: čekići

02
Dodatna oprema

– radna tela: Y noževi
– regulator protoka ulja