Malčer ALPIN H

Malčer ALPIN H je namenjen radu sa agregatima, koji omogućava hidro pogon. Upotrebljava se za sređivanje zelenih površina, poljoprivrednih površina, u voćarstvu i vinogradima. 

Saznaj više

Malčer MMT

Malčer MMT predviđen je pre svega za primenu na zelenim površinama, na manjim poljoprivrednim površinama, te u manjim voćnjacima i vinogradima za drobljenje grana debljine do 3 cm.

Saznaj više

Malčer ELITE L

Malčer ELITE L predviđen je za svestranu primenu na svim poljoprivrednim površinama, za održavanje zelenih površina i zapuštenih terena. Malčer ELITE L možemo primeniti kod usitnjavanja svih žetvenih ostataka…

Saznaj više

Malčer ELITE 

Malčer ELITE predviđen je za svestranu primenu na svim poljoprivrednim površinama, za održavanje zelenih površina i zapuštenih terena. Malčer ELITE možemo primeniti kod usitnjavanja svih žetvenih ostataka… 

Saznaj više

Malčer ELITE OPEN

Malčer ELITE L predviđen je za svestranu primenu na svim poljoprivrednim površinama, za održavanje zelenih površina i zapuštenih terena. Malčer ELITE L možemo primeniti kod usitnjavanja svih žetvenih ostataka… 

Saznaj više

Malčer UNI

Malčer UNI upotrebljava se na ratarskim površinama i na zapuštenim terenima. Konstrukcija malčera je vrlo robusna i zbog toga je predviđen za intenzivan rad…

Saznaj više

Malčer EURO MINI

Malčeri EURO MINI su profesionalne mašine za održavanje zelenih površina na komunalnom kao i na poljoprivrednom području. Idealan je za malčiranje trave i grmlja na obrađenim i neobrađenim površinama… 

Saznaj više

Malčer EURO L

Malčeri EURO L su profesionalne mašine za održavanje zelenih površina na komunalnim kao i na poljoprivrednim površinama. Malčer EURO L možemo primeniti kod usitnjavanja svih žetvenih ostataka … 

Saznaj više

Malčer EURO

Malčer EURO je profesionalna mašina za svestranu primenu na svim poljoprivrednim površinama i u komunalne namene. Idealan je za usitnjavanje visoke trave i žbunja na zapuštenim terenima…

Saznaj više

Malčer EURO OPEN TL

Malčer EURO OPEN TL je profesionalna mašina za svestranu primenu na svim poljoprivrednim površinama i u komunalne namene. Idealan je za usitnjavanje visoke trave i žbunja na zapuštenim terenima….

Saznaj više

Malčer PROFI P

Stručni višenamenski malčer s dvostrukim prenosom pogodan za velike traktore (120 do 130KS). Pogodan je za usitnjavanje trave, slame, pamuka, stabljika kukuruza, lišće krumpira, šećerne trske, itd….

Saznaj više

Malčer PROFI MEGA

Malčeri PROFI MEGA su profesionalne mašine za intenzivan rad, održavanje većih zelenih površina na komunalnom kao i na poljoprivrednom području… 

Saznaj više

Malčer DUPLEX EURO

Hidraulično sklopiva mašina za kvalitetno malčiranje širokog raspona biljka i bilnjih ostataka. Malčer može rasturati grane do 6 cm u promeru. Pogodan za upotrebu kod kombinata i većih farma.

Saznaj više

Malčer TRIPLEX EURO

Stručni hidraulično sklopiva mašina za kvalitetno malčiranje širokog raspona biljka i bilnjih ostatka. Malčer može rasturati grane do 6 cm u promeru. Pogodan za upotrebu kod kombinata i većih farma.

Saznaj više

Malčer MKL

Malčer MKL upotrebljava se u ratarstvu za usitnjavanje biljnih ostataka i u komunalne namene. Drobi grane debljine do 3 cm. Predviđen je za manje traktore i manje intenzivan rad. S njim možemo raditi iza traktora i pored traktora, čistiti nasipe i kanale.

Saznaj više

Malčer MKM

Malčer MKM upotrebljava se u ratarstvu, voćarstvu i u komunalne namene. Koristi se za usitnjavanje trave i žbunja na zapuštenim terenima i grana debljine do 5 cm. Predviđen je za intenzivan rad. 

Saznaj više

Malčer MKS plus

Profesionalen malčer MKS PLUS se upotrebljava u ratarstvu, voćarstvu i u komunalne namene za intenzivan rad. Koristi se za usitnjavanje trave i žbunja na zapuštenim terenima i grana do 6 cm.

Saznaj više

Malčer RMS

Malčer RMS je predviđen za košnju trave u parkovima, sportskim terenima, voćnjacima i vinogradima…

Saznaj više

Malčer MP / MPD

Malčer MP je predviđen za košnju trave u parkovima i sportskim terenima. Malčer MP u isto vreme kosi, usitnjava i skuplja travu u korpu. Korpa na malčeru ima poklopac koji se hidraulički otvara.. 

Saznaj više

Malčer BOXER

Malčer MP je predviđen za košnju trave u parkovima i sportskim terenima. Malčer MP u isto vreme kosi, usitnjava i skuplja travu u korpu. Korpa na malčeru ima poklopac koji se hidraulički otvara.. 

Saznaj više

Malčer MS

Malčer MS upotrebljava se na ratarskim površinama za usitnjavanje slame ( pšenice, ječma, soje, …) Ravni noževi s ravnim protunoževima i malim među razmakom su uslov za kvalitetno usitnjavanje.

Saznaj više

Malčer MG

Malčer MG upotrebljava se za drobljenje žbunja, grana i drveća debljine do 18 cm. Čekići na rotoru se okreću oko svoje osovine ( 360 stepeni ) Za bolji kvalitet drobljenja su ugrađeni protunoževi. 

Saznaj više

Malčer FORST

Malčer FORST se upotrebljava u šumarstvu, poljoprivredi i za komunalne namene za drobljenje grana i drveća debljine do 20 cm ( sa video čekićima drobimo grane i drveće debljine do 25 cm ). 

Saznaj više

Pomična hidraulična roto kosilica BD i BDR

Pomična hidraulična roto-kosilica je idealna kombinacija s malčerom ELITE L ili ELITE koja nam omogućava usitnjavanje trave oko stabala voćaka i loze. Kosilica je konstrukcijski izrađena po CE normama o zaštiti na radu.

Saznaj više