Glavna nagrada će i ove godine biti traktor BAŠAK!