IPARD podsticaji

Nemojte dozvoliti da vas odbiju zbog nedovoljnog standarda emisije izduvnih gasova! Sa nama ste sigurni jer mi ispunjavamo sve zahteve emisije izduvnih gasova po svim kategorijama.

Uz RTI kompaniju dobijate pouzdanu i sigurnu kupovinu kao i najbolju servisersku uslugu na Balkanu!

Na sajtu Uprave za agrarna plaćanja objavljena je tablica sa graničnim vrednostima štetnih materija za segmente snage traktora obuhvaćene IPARD programom u Srbiji. Nemojte dozvoliti da vas odbiju zbog nedovoljnog standarda emisije izduvnih gasova!

STEYR traktori ispunjavaju te uslove!

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisalo je 4. javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava  u nabavku novog traktora.

Rok za podnošenje zahteva je od 24. septembra do 25. novembra 2019.

Prihvatljive investicije i troškovi su nabavka novog traktora, sa standardnim delovima, uređajima i opremom za izvođenje poljoprivrednih radova, uključujući pripadajuću traktorsku kabinu, kao i opšti troškovi.

Snaga traktora čija se nabavka subvencioniše iz IPARD sredstava zavisi od sektora ulaganja i obima proizvodnje. Na primer, ako se neko bavi voćarstvom i ima od 2 do 10 hektara prijavljenih površina pod zasadom, moći će da nabavi traktor snage do 60 kW. Jači traktor, do 80 kW, moći će da nabavi ako ima veće površine, između 10 ha i 50 ha. Traktor može biti vrste T1 do T5 ili S1 do S5 u smislu posebnog propisa koji uređuje podelu motornih i priključnih vozila i tehničke uslove za vozila u saobraćaju na putevima i treba da ispunjava uslove u oblasti zaštite životne sredine uređene propisima Evropske unije u ovoj oblasti, a sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije.

Po ovom javnom pozivu opredeljuju sue sredstva u iznosu od 1.210.632.721 dinara, a visina podsticaja iznosi od 60 odsto do 70 odsto prihvatljivih troškova investicije, u zavisnosti od toga da li je podnosilac mladi poljoprivrednik i da li se poljoprivredno gazdinstvo nalazi u planinskom području.

Detaljan tekst Javnog poziva možete preuzeti na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs, kao i internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/

Tekst preuzet sa: www.poljoprivrednik.net

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva mogu se dobiti i putem telefona 021/ 488 30 33 ili 062/886 22 42.
Pogledajte našu ponudu STEYR traktora OVDE.