Go to Top

Malčeri – Zanon

malčeri naslovna - malčeri zanon. 2 jpg
ZANON logo veciMalčeri su poljoprivredne mašine koji se koriste u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu i ratarstvu. Upotrebljavaju se pre svega za malčiranje trave na travnjacima i za usitnjavanje biljnih ostataka i grmlja u poljoprivredi. Koriste se i  za razna održavanja i čišćenja (voćnjaci, vinogradi, maslinici, parkovi, bankine, šume, njive, livade, javne zelene i ostale neobrađene površine, sve vrste terena…). Namenjeni su i  za malčiranje njiva pre branja krompira, repe, nakon branja kukuruza…

Iz  šarolikog  izbora  modela i radnih širina , predstavljamo Vam Zanon TFG 1000.

MALČER TFG

MALCERI TFG I LFG

 • Za rad u vinogradima, voćnjacima, na svim ratarskim površinama, za teške uslove rada
 • Priključak na traktore u 3 tačke – Iº i IIº kategorije
 • Reduktor za 540 o/min (ili 1000 o/min specificirati prilikom narudžbe)
 • Lamelasta spojnica u reduktoru malčera – zaštita od preopterećenja
 • Zadnji valjak podesiv po visini
 • Čekići ili Y noževi
 • Kontračekići
 • Bočni klizači – sanke podesive po visini
 • Poklopac za otvaranje na zadnjem delu tela malčera za lakši rad i veću propusnost sa usmjerivačima usitnjene mase
 • Plivajući noževi na zadnjem delu tela malčera za skupljanje polegnutih stabljika (granja, šiblja, kukuruzovine i dr.)
 • Klizni bočni pomak – mehanički

 

ResTrade-logo2Kontakt osoba: Dragan Mitrović 
tel: 021/488-30-72  mob: 062/886-22-72
e-mail: dragan.mitrovic@rti.rs
 

 

 

 

Navigacija