Go to Top

RTI Pančevo

 
U želji da odgovorimo na potrebe naših klijenata, kompanija RTI je oformila mrežu prodajnih centara u Vojvodini sa centrima u Titelu, Bečeju, Pančevu, Subotici, Somboru, Kikindi(u pripremi) i Baču (u pripremi). Strategija prodajnih centara leži u boljoj koordinaciji i unapređenju poslovanja u celini. To se pokazalo uspešnim jer su lokacije odabrane tako da pokrivaju ključne oblasti poslovanja u Vojvodini. Glavni cilj prodajnih centara je da se omogući našim prodavcima, serviserima i stručnjacima da stignu do svojih klijenata za maksimalno 30 minuta (područje koje pokriva jedan prodajni centar je radijus od 30km).

RTI Logo
 
 
 
RTI  d.o.o. Pančevo
26101 Pančevo
Novoseljanski put
tel: (013) 378 500;

Ivan Petrov
Komercijalista 
tel: (013) 378500;
mob: 062 8862228;
ivan.petrov@rti.rs
 

Jelena Zec
Administracija
tel: (013) 378 500;
mob: 062 8862295;
jelena.zec@rti.rs
 

Navigacija