Go to Top

RTI Novi Sad

U želji da odgovorimo na potrebe naših klijenata, kompanija RTI je oformila mrežu prodajnih centara u Vojvodini sa centrima u Titelu, Bečeju, Pančevu, Subotici, Somboru, Kikindi (u pripremi) i Baču (u pripremi). Strategija prodajnih centara leži u boljoj koordinaciji i unapređenju poslovanja u celini. To se pokazalo uspešnim jer su lokacije odabrane tako da pokrivaju ključne oblasti poslovanja u Vojvodini. Glavni cilj prodajnih centara je da se omogući našim prodavcima, serviserima i stručnjacima da stignu do svojih klijenata za maksimalno 30 minuta (područje koje pokriva jedan prodajni centar je radijus od 30km).

RTI Logo 
 
 

RTI  d.o.o. Novi Sad

Novi Sad 21000
Bulevar Vojvode Stepe 22
tel: (021) 488 30 33; fax: 488 30 90

 
 

Nemanja Vilić
Komercijalista
mob: 062 8862246;
nemanja.vilic@rti.rs
 
 
Vladimir Živanov
Komercijalista
mob: 062 8862247;
vladimir.zivanov@rti.rs
 

 Dragan MitrovicDragan Mitrović
Specijalista za program komunalnih mašina
tel: (021) 4883072; fax: 4883090;
mob: 062 8862272
dragan.mitrovic@rti.rs

 

Navigacija