Go to Top

Albatros

Albatros
• vučena prskalica
• čvrst i kompaktan modularni dizajn rama od kvalitetnog ST-52 čelika
• radni zahvat krila u rasponu od 15 m do 39 m
• zapremina rezervoara od 2200 l do 6200 l
• parkirna stopa sa hidrauličnim aktiviranjem iz kabine
• robusan, otporan i gladak GRP rezervoar, samočišćenje, bez mrtvih uglova
• recirkulacija fluida omogućava istovremeni početak prskanja na svim diznama
• hidraulična pumpa, integrisana u rudi prskalice
• Z-profile krila prskalice sa integrisanim cevima i ventilima
• optimalna paralelogramska suspenzija
• kompenzacija nagiba krila prskalice električnim putem
• Lemken SPRAYDOS kontrolna jedinica, ISOBUS kompatibilan
• Transportna širina 2,5m do 2,75m, transportna brzina 40km/h

Navigacija