Go to Top

Solitair

LEMKEN-Solitair

Koncept
Trenutna situacija u biljnoj proizvodnji zahteva veću efikasnost i produktivnost mašina, univerzalnu mogućnost kombinovanja sa drugim mašinama i brz i jednostavan transport. Pneumatske sejalice Solitair 8,9,10 i 12 na raspolaganju su kao nošene, polunošene ili vučene verzije. Radni zahvati u rasponu od 3 m do 12 m su važan preduslov za ekonomičnu primenu na farmama različite veličine. Pored navedenog, sejalice Solitair 8 i 9 moguće je koristi kao solo mašine ili u agregatu sa različitim tipovima kultivatora. Zapremina rezervoara u rasponu od 1100 l do 5800 l omogućava optimalne performanse za svaku mašinu ponaosob.

Različite tehnologije setve

Konvencionalna ili minimalna obrada

U zavisnosti od naredne kulture, plodoreda, klimatskih uslova i žetve potrebno je razmisliti o preduslovima za promenu metode obrade zemljišta i smanjenju troškova proizvodnje. U skladu sa navedenim, sejalica Solitair ima sve preduslove za rad bez zagušenja i preciznu setvu. Sejalica Solitair opremljena sa duplim diskosnim otvaračima je idealna za minimalnu i konvencionalnu obradu pri čemu pritisni točkovi obezbeđuju precizno vođenje dubine setve.

Nakon oranja i predsetvene pripreme rotacionom drljačom ili setvospremačem moguće je raditi sejalicom kao solo mašinom ili u agregatu. U suvim ili vlažnim uslovima dupli diskosni ulagač obezbeđuje optimalno ulaganje semena kao i prekrivanje što je preduslov za visok procenat nicanja. Optimalni agregat za minimalnu obradu je sejalica Solitair sa diskosnim kultivatorom Rubin ili kratkom tanjiračom Heliodor jer dolazi do rastresanja zemljišta, intenzivnog mešanja, rekonsolidacije zemljišta kao i ulaganja semena u malč. Dodatno, ovaj tip obrade zemljišta omogućava velike radne brzine, a samim tim i učinke.

Solitair 8 – nošena, nesklopiva

• univerzalna pneumatska sejalica sa mehaničkim pogonom setvenog aparata
• za setvu u konvencionalnoj i redukovanoj obradi zemljišta
• radnog zahvata od 300 do 400 cm
• mogućnost izbora duplih diskosnih otvarača sa pritisnim točkom i raonih otvarača brazde
• elektronska kontrolna jedinica LEMKEN Easytronic prati sve parametre rada sejalice
• pogon ventilatora hidrauličnim putem, kontinualno podešavanje broja obrtaja
• sopstveni hidraulični sistem pogonjen priključnim vratilom traktora kao opcija za traktore bez odgovarajućeg hidrauličnog sistema
• sekundarni distributori postavljeni van rezervoara iznad otvarača brazde
• rezervoar semena sa niskim težištem, širokim otvorom za punjenje i ravnim poklopcem
• rad u agregatu sa različitim nošenim ili vučenim kultivatorima

Solitair 9 – nošena, nesklopiva

• univerzalna pneumatska sejalica sa pogonom setvenog aparata pomoću elektromotora
• za setvu u konvencionalnoj i redukovanoj obradi zemljišta
• radnog zahvata od 300 do 400 cm
• takođe na raspolaganju sa kolicima za solo upotrebu
• dupli diskosni otvarači sa pritisnim točkom za precizan rad bez zagušenja
• elektronska kontrolna jedinica LEMKEN Solitronic prati sve parametre rada sejalice
• pogon ventilatora hidrauličnim putem, kontinualno podešavanje broja obrtaja
• sekundarni distributori postavljeni van rezervoara iznad otvarača brazde
• rezervoar semena sa niskim težištem, širokim otvorom za punjenje i ravnim poklopcem

Solitair 9 – nošena, hidraulično sklopiva

• pneumatska sejalica za velike dnevne učinke i maksimalnu produktivnost
• radnog zahvata od 400 do 600 cm
• može se koristiti u agregatu sa sledećim mašinama: Zirkon, Quarz
• takođe na raspolaganju sa kolicima za solo upotrebu
• dupli diskosni otvarači sa pritisnim točkom za precizan rad bez zagušenja
• elektronska kontrolna jedinica LEMKEN Solitronic prati sve parametre rada sejalice
• hidraulično sklopiva na širinu manju od 300 cm, siguran i brz transport u javnom saobraćaju

Solitair 9 – polu-nošena, hidraulično sklopiva

• pneumatska sejalica za velike dnevne učinke i maksimalnu produktivnost zahvaljujući rezervoaru zrna od 2,300 lit
• može se koristiti u agregatu sa sledećim polunošenim mašinama: Zirkon, Kompaktor, Smaragd, Heliodor i Rubin
• potrebna mala podizna moć hidraulike, manje sabijanje zemljišta zahvaljujući ventilu za podešavanje pritiska točkova na tlo
• dupli diskosni otvarači sa pritisnim točkom za precizan rad bez zagušenja
• elektronska kontrolna jedinica LEMKEN Solitronic prati sve parametre rada sejalice
• hidraulično sklopiva na širinu manju od 300 cm, siguran i brz transport u javnom saobraćaju

Solitair 10 – vučena, hidraulično sklopiva

• pneumatska sejalica za velike dnevne učinke i maksimalnu produktivnost
• radnog zahvata od 400 do 600 cm
• za rad u agregatu sa rotacionom drljačom Zirkon 9 K
• hidraulično sklopiva na širinu manju od 300 cm, siguran i brz transport u javnom saobraćaju
• dupli diskosni otvarači sa pritisnim točkom za brzo i ujednačeno nicanje čak i u suvim uslovima
• elektronska kontrolna jedinica LEMKEN Solitronic prati sve parametre rada sejalice
• zapremina razervoara od 5,800 lit
• od sabijanja zemljišta štite veliki pneumatici 700/50-30.5

Solitair 12 – vučena, hidraulično sklopiva

• pneumatska sejalica za velike dnevne učinke i maksimalnu produktivnost
• radnog zahvata od 800 do 1,200 cm
• hidraulično sklopiva na širinu manju od 300 cm, siguran i brz transport u javnom saobraćaju
• dupli diskosni otvarači sa pritisnim točkom za brzo i ujednačeno nicanje čak i u suvim uslovima
• elektronska kontrolna jedinica LEMKEN Solitronic prati sve parametre rada sejalice
• hidraulični sistem koji omogućava optimalno kopiranje terena diskosnih otvarača
• opciono sa hidrauličnim prekidačima sekcija kontrolisanim od strane Solitronic kontrolne jedinice
• takođe na raspolaganju sa transporterom za utovar semena
• zapremina rezervoara 5,800 lit
• od sabijanja zemljišta štite veliki pneumatici 700/50-30.5

Navigacija