Go to Top

Saphir

Saphir

Koncept
Precizna sejalica visokih učinaka potrebna je ne samo velikim nego i malim i srednje velikim farmama koje imaju veliki obim posla sezonskog karaktera. Saphir je kratka sejalica kompaktnog dizajna namenjena svim uslovima rada i tipovima zemljišta. Kroz različite mogućnosti agregatiranja kao npr. sa rotacionom drljačom Zirkon ili kratkim setvospremačem Quarz, Saphir sejalica se može koristiti kao univerzalna. Pored navedenog, sejalica je opremljena rezervoarima velike zapremine i preciznim ulaganjem, što samim tim garantuje visoke dnevne učinke i ujednačeno nicanje.

Tehnologija koja garantuje prinos
LEMKEN Saphir može biti opremljena sa duplim diskosnim otvaračima i gumenim pritisnim točkovima ili raonim ulagačima. U zavisnosti od tipa zemljišta i verzije raonih ulagača sejalica opciono može biti opremljena elastičnim prstima, zatvaračima brazde. Ukoliko je sejalica opremljena duplim diskosnim otvaračima može se koristiti kako u redukovanim tako i u konvencionalnim sistemima obrade zemljišta. Pritisni točkovi omogućavaju rad pri velikim brzinama iz čega proizilazi precizna i ujednačena dubina rada u svim tipovima zemljišta, a samim tim i ujednačeno nicanje kao krajnji rezultat.

Saphir 7 – nošena, nesklopiva

• pouzdana mehanička nošena sejalica za setvu pri konvencionalnoj i minimalnoj obradi zemljišta, radnog zahvata od 300 do 400 cm
• mogućnost izbora duplih diskosnih otvarača sa pritisnim točkom ili raonih otvarača brazde
• bestepeni ‘potopljen u ulju menjač‘ za norme setve od 0,5 do 500 kg/ha sa mehaničkim pogonjenim setvenim vratilom
• 2-delni setveni zupčanici Conti-Plus ili mogućnost izbora između jednodelnih setvenih zupčanika Mega Plus ili Mono Plus za pasulj i grašak
• šestougaono vratilo setvenih zupčanika sa uređajem za brzu izmenu setvenih zupčanika
• jednostavno kardansko vratilo za rad bez zastoja čak i u teškim uslovima rada, nije potrebno održavanje
• elektronska kontrolna jedinica LEMKEN Easytronic sa sistemom za izračunavanje norme setve
• široka platforma sa stepenicama omogućava brzo i jednostavno punjenje

Saphir 8 – nošena, nesklopiva

• mehanička sejalica sa elektronski pogonjenim setvenim vratilom
• mogućnost izbora duplih diskosnih otvarača sa pritisnim točkom ili raonih otvarača brazde
• elektronska kontrolna jedinica LEMKEN Solitronic kontroliše elektromotor koji pogoni setveno vratilo
• impuls točak koji je namenjen samo za merenje pređenog puta
•2-delni setveni zupčanici Conti-Plus ili mogućnost izbora između jednodelnih setvenih zupčanika Mega Plus ili Mono Plus za pasulj i grašak
• precizno doziranje različitih vrsta semena od 0,5 do 500 kg/ha
• kontrolne funkcije: elektronsko izračunavanje učinaka, integrisani dijagnostički sistem i mogućnost spajanja sa CANBUS interfejsom, ISOBUS i DGPS
• mogućnost izbora duplih diskosnih otvarača sa pritisnim točkom, jednostrukih diskosnih i raonih otvarača brazde
• šestougaono vratilo setvenih zupčanika sa uređajem za brzu izmenu setvenih zupčanika

Saphir 7/8 AutoLoad – nošena, nesklopiva

• sistem kačenja za mehaničke sejalice Saphir 7 i 8 radnog zahvata od 300 do 400 cm
• koristi se kao solo mašina zakačena direktno za piramidu traktora ili u kombinaciji sa nekim predsetvenim sistemom
• 2-delni setveni zupčanici Conti-Plus ili mogućnost izbora između jednodelnih setvenih zupčanika Mega Plus ili Mono Plus za pasulj i grašak
• šestougaono vratilo setvenih zupčanika sa uređajem za brzu izmenu setvenih zupčanika
• podešavanje dubine rada pomoću piramide traktora ili na mašine sa kojom je sejalica u agregatu
• mogućnost izbora duplih diskosnih otvarača sa pritisnim točkom ili raonih otvarača brazdeNavigacija