Go to Top

Kompakt Solitair

Kompakt Solitair

Precizan rad i pri velikim brzinama

Trenutna situacija u profesionalnom uzgoju i obradi zemljišta je stalan rast površina i smanjenje troškova proizvodnje. Iz tog razloga zahtevi za kavalitetnim sejalicama u smislu rekonsolidacije i perfektnog ulaganja semena stalno rastu. Takođe izabrana sejalica mora biti idealna za konvencionalnu kao i minimalnu obradu zemljišta. Pored ovoga velika radna brzina, rezervoar velike zapremina kao i brz i jednostavan transport povećavaju dnevne učinke. Za vrhunske prinose sejalica mora zadovoljiti sledeće zahteve posebno na parcelama sa velikom količinom žetvenih ostataka: precizan rad pri velikim brzinama.

Radni organi moraju intenzivno izmešati žetvene ostatke sa zemljištem, izravnati ga i omogućiti rad bez zagušenja
Setveni aparat mora omogućiti rad bez zagušenja čak i pri tehnologiji minimalne obrade zemljišta i obezbediti precizno ulaganje semena na definisanoj dubini
Radna brzina radnih organa kultivatora mora biti uskladjena sa diskosnim ulagačima da bi obezbedili idealnu predsetvenu pripremu kao i ulaganje semena.

Kompakt Solitair H

• vučena pneumatska sejalica radog zahvata od 300 do 600 cm za traktore snage od 88 do 221 kW (120 do 300 KS)
• 2 reda nazubljenih diskova prečnika Ø 465 mm/ 5 mm debljine i rastojanjem od 125 mm, intenzivno mešanje zemljišta
• hidraulično podešavanje dubine rada kultivatora
• opciono elastični prsti za rad nakon oranja
• rezervoar velike zapremine sa 3,500 ili 4,500 lit
• AS pneumatici velikog prečnika radi smanjenja potrebne sile vuče ujedno imaju i funkciju paker valjka
•dugotrajni OptiDisc dupli diskosni otvarači kojima nije potrebno održavanje, sa gumenim pritisnim točkom omogućavaju rad bez zagušenja, ujednačen raspored semena i idealno održavanje zadate dubine rada čak i pri velikim radnim brzinama
• pritisak otvarača i dubina setve OptiDisc otvarača su nezavisno hidraulično podesivi
• pomerljivi rezervoar hidraulično sklopive sejalice Compact-Solitair omogućava optimalnu preraspodelu težine kako u radu tako i u transportu

Kompakt-Solitair HD

• vučena pneumatska sejalica radnog zahvata od 300 – 400 cm sa ulaganjem mineralnog đubriva između redova
• za traktore snage od 88-155 kW (120-210 KS)
• 2 reda nazubljenih diskova prečnika Ø 465 mm/ 5 mm debljine i rastojanjem od 125 mm, intenzivno mešanje zemljišta
• hidraulično podešavanje dubine rada kultivatora
• opciono elastični prsti za rad nakon oranja
• dvodelni rezervoar sa ukupnom zapreminom od 3,500 lit i mogućnošću nezavisnog podešavanja norme setve i đubrenja
• AS pneumatici velikog prečnika radi smanjenja potrebne sile vuče ujedno imaju i funkciju paker valjka
• dugotrajni OptiDisc dupli diskosni otvarači kojima nije potrebno održavanje, sa gumenim pritisnim točkom omogućavaju rad bez zagušenja, ujednačen raspored semena i idealno održavanje zadate dubine rada čak i pri velikim radnim brzinama
• dupli diskosni otvarači prečnika Ø 400 mm i oprugom kao depozitori mineralnog đubriva
• pritisak otvarača i dubina setve OptiDisc otvarača su nezavisno hidraulično podesivi


Navigacija