Go to Top

Zirkon

Zirkon

Koncept

Upotreba rotacione drljače dobija sve veći značaj u poljoprivredi. U kombinaciji sa drugim oruđima, mnoge operacije se mogu obaviti brže i ekonomičnije. Rotaciona drljača intenzivno meša i usitnjava zemljište i na radnim dubinama većim od 15 cm. Radni organi omogućavaju idealnu predsetvenu pripremu na svim tipovima zemljišta, čak i u suvim i teškim uslovima.

Dubina rada i usitnjenost zemljišta uslovljeni su radnom brzinom, brzinom priključnog vratila i stepenom prenosa. To znači da se predsetvena priprema obavlja u samo jednom prohodu. LEMKEN Zirkon rotaciona drljača ispunjava sve zahteve savremene poljoprivredne proizvodnje. Pogodna je za primenu u konvencionalnim i redukovanim sistemima obrade, a može se montirati na prednji i na zadnji podizni mehanizam.

Zirkon 7

• napredni dizajn rotacionih drljača, radnog zahvata u rasponu od 250 do 450 cm
• zatvoreno kućište drljače proizvedeno od visokokvalitetnog čelika garantuje dugotrajnu i kvalitetnu eksploataciju
• pogonsko vratilo i telo motičice otkivani su iz jednog komada i termički obrađeni što garantuje izuzetnu snagu i dugotrajnost
• centralno kućište sa izmenjivim zupčanicima omogućava promenu brzine rotora
• pogonsko vratilo je konstruktivno pomereno unazad što olakšava kačenje i povećava visinu dizanja
• veliki izbor različitih tipova valjaka za različite tipove zemljišta
• pogodan za rad u kombinaciji sa svim tipovima sejalica

Zirkon 10 – nošena, nesklopiva

• rotacione drljače radnog zahvata od 300 – 400 cm
• zatvoreno kućište sa ojačanim i podebljanim dnom za najveću stabilnost i dugotrajnost
• pogonsko vratilo i kućište motičice otkivani su iz jednog komada i termički obrađeni
• brzoizmenjive motičice u standardnoj opremi, izmena bez alata
• Dual-Shift dvosmerni menjač za brzu promenu smera okretanja motičica
• pogonsko vratilo je konstruktivno pomereno unazad što olakšava kačenje i povećava visinu dizanja
• brza promena broja obrtaja motičica pomoću ručice postavljene na kućištu menjača
• veliki izbor različitih tipova valjaka za različite tipove zemljišta
• pogodan za rad u kombinaciji sa svim tipovima sejalica

Zirkon 10 – hidraulično sklopiv

• rotacione drljače za velike dnevne učinke
• nošene ili polunošene radnog zahvata od 400 do 600 cm
• optimalno praćenje kontura parcele jer su sekcije rotacione drljače nezavise od šasije i odlično kopiraju teren
• brz i jednostavan transport sa parcele na parcelu jer su sekcije hidraulično sklopive na transportnu širinu od 300 cm, što znači da kolica nisu potrebna
• pogodan za rad u kombinaciji sa svim tipovima sejalica


Navigacija