Go to Top

System-Korund

• univerzalni setvospremač sa velikim izborom različitih tipova motičica i valjaka
• za traktore od 52 do 184 kW (70-250 KS)
• sa dve do šest sekcija radnih zahvata 300 do 900 cm
• ramska konstrukcija napravljana od opružnog čelika sa neograničenom garancijom obezbeđuje visoku stabilnost i dugotrajnost
• ravnajuća letva sa mogućnošću podešavanja napadnog ugla
• dupli nazubljeni valjak ili cevasti / nazubljeni valjak obezbeđuju optimalno usitnjavanje i odličan efekat ravnanja zemljišta
• mogućnost izbora različitih radnih organa, od elastičnih motičica za dublju predsetvenu pripremu do malih elastičnih motičica za plitku predsetvenu pripremu


Navigacija