Go to Top

VariTitan

VariTitan

• polu-nošeni plugovi obrtači velikih učinaka sa hidrauličnim podešavanjem radnog zahvata u rasponu od 30-55 cm po plužnom telu
• 9 do 12 plužnih tela za traktore od 132 kW (180 HP) pa na više
• opciono verzija za oranje van brazde i u brazdi
• unapređeno tehničko rešenje spajanja prednjeg i zadnjeg dela pluga omogućava optimalnu liniju otpora zadnjeg dela pluga
• horizontalni klirens 100 cm, vertikalni klirens 80 cm
• opciono sa mehaničkim ili hidrauličnim Non-Stop uređajem za zaštitu od preopterećenja

Navigacija