Go to Top

VariTansanit

VariTansanit

• “hibridni plug” sa prednostima nošenih i polunošenih plugova
• horizontalni klirens 105 cm, vertikalni klirens 85 cm
• podesivi topling omogućava transfer težine sa potpornog točka pluga na zadnju osovinu traktora, poboljšavajući na taj način vučnu silu traktora i smanjujući proklizavanje na minimum
• u poređenju sa polunošenim plugom sa istim brojem plužnih tela, moguće je koristiti traktor manje snage
• konstantan pritisak na toplingu obezbeđuje odlično održavanje dubine oranja čak i na neravnim terenima
• težina se prenosi na zadnju osovinu traktora što doprinosi nižem težištu agregata i njegovoj većoj stabilnosti
• “headland management system” je u standardnoj opremi, tako da je podizanje prednjeg dela pluga, okretanje i podizanje zadnjeg dela pluga moguće programirati u određenom vremenskom intervalu, sve funkcije su elektronski kontrolisane
• Optiquick – patentiran sistem za podešavanje zahvata prvog plužnog tela, usklađivanje linije vuče traktora i linije otpora pluga
• potporni točak sa hidrauličnim podešavanjem dubine rada
• radni zahvat hidraulično podesiv od 25 do 55 cm po plužnom telu
• takođe na raspolaganju sa Hydromatic sistemom osiguranja od preopterećenja


Navigacija