Go to Top

EuroTitan

eurotitan

• polunošeni plugovi obrtači velikih učinaka, radni zahvat podesiv na četiri različita položaja u rasponu od 33 do 50 cm po plužnom telu
• 9 do 12 plužnih tela za traktore od 132 kW (180 KS) pa na više
• opciono verzija za oranje van brazde i u brazdi
• unapređeno tehničko rešenje spajanja prednjeg i zadnjeg dela pluga omogućava optimalnu liniju otpora zadnjeg dela pluga
• elektronska kontrola svih bitnih funkcija u toku okretanja pluga na uvratinama
• horizontalni klirens 100 cm, vertikalni klirens 80 cm, 85 i 90 cm opciono
• opciono sa mehaničkim ili hidrauličnim Non-Stop uređajem za zaštitu od preopterećenja

Navigacija