Go to Top

Osnovna obrada

osnovna-obrada

Plugovi su tradicija za LEMKEN kompaniju. Prvi plug je patentiran davne 1925. godine, kada je kompanija preduzela pionirske korake u razvoju tehnologije oranja i predstavila inovacije kao što je „OptiQick“ podešavanje koje minimalizuje kosu vuču, „Titan“ seriju plugova sa 12 plužnih tela za velika imanja i nedavno „VariTansanit“ hibridni plug koji kombinuje prednosti nošenog i polunošenog pluga. Kompanija je posvećena razvoju plugova u smeru smanjenja troškova primene za one klijente koji su izabrali tu tehnologiju.

Velik izbor različitih tipova plugova kao i mnogobrojne opcije omogućavaju izbor mašine i opreme za najrazličitije tipove zemjišta i veličine farme. Sa modelima plugova za traktore od 45 KS do 450 KS, sa različitim tipovima plužnih tela, možete biti uvereni da je kompanija LEMKEN spremna da zadovolji i vaše specifične zahteve.

Glavne prednosti:

– nošeni plugovi obrtači „Opal“ (2-6 plužnih tela)
– polunošeni plugovi „Diamant“ (5-12 plužnih tela)
– „Vari“ plugovi sa hidrauličnim podešavanjem radnog zahvata
– „Dural“ plužna tela pojačane čvrstoće za duži radni vek
– Snažno kućište okretnog rama dizajnirano za dugotrajan rad. Dvosmerni hidraulični cilindar, nezavisno podešavanje nagiba, ojačani ležajevi i produžen servisni interval
– LEMKEN jedinstveni sistem podešavanja koji vam omogućava podešavanje zahvata prvog plužnog tela i usklađivanje linije vuče traktora i linije otpora pluga nezavisno jedno od drugog uz istovremeno smanjivanje bočnih sila, habanja kao i smanjene potrošnje goriva kao posledicu svega navedenog
– mehaničko ili hidraulično osiguranje od preopterećenja
– kompaktan dizajn za minimalne uvratine
– opciono verzija za oranje van brazde

Navigacija