Go to Top

Dolomit i Labrador

plugoviDolomit

• razrivač za razrivanje i rastresanje celog radnog zahvata
• za traktore od 59 do 147 kW (80-200 KS)
• pri radu u agregatu sa sejalicom nezavisno je podešavanje dubine rada razrivača
• izuzetno kratak dizajn sa optimalnim rastojanjem od podiznih poluga traktora
• ojačani vrhovi motičica i krilca motičice iz jednog dela
• motičice podesive po visini


Labrador

• snažan podrivač namenjen za duboko podrivanje
• za traktore od 129 kW (175 KS)
• 2 klina podrivača kao standard, mogućnost proširenja na 3 klina
• dubina rada do 65 cm
• klinovi se mogu podešavati u skladu sa rastojanjem točkova traktora
• optimalno rastresanje i dreniranje prethodno sabijenih slojeva u zoni tragova točka traktora


Navigacija