Go to Top

Kultivacija – Redukovana obrada

KULTIVACIJA-REDUKOVANA OBRADA

Kompanije LEMKEN nudi različit dijapazon kultivatora od dobro poznatih Smaragd i Thorit do diskosnih kultivatora Rubin i Heliodor što omogućava primenu istih u različitim kulturama i tipovima zemljišta.

Smaragd je kultivator sa dva reda motičica koji je u ponudi već dugi niz godina kao pouzdana, robusna i ekonomična mašina koja omogućava dobro mešanje i zaoravanje žetvenih ostataka.

Rubin je tzv. kratka tanjirača dizajnirana da usitnjava i zaorava dugačke stabljike i žetvene ostatke uz pomoć diskova prečnika 610mm ostavljajući dobro izmešano, ravno i sabijeno zemljište. Veoma dobre rezultate postiže u zemljištu sa puno kamenja zbog same konstukcije tj. elastične veze između rama i diska.


Heliodor je takođe tzv. kratka tanjirača koja se koristi u već kultiviranom ili oranom zemljištu. Opremljena je sa diskovima prečnika 460mm, a opciono se može postaviti prednja ili zadnja ravnajuća greda radi brzog i ekonomičnog ravnanja zemljišta. Heliodor se takođe može koristiti za plitku primarnu kultivaciju nakon žetve.


LEMKEN kultivatori se mogu opremiti širokim dijapazonom najrazličitijih valjaka da bi se mogli prilagodoti različitim uslovima rada i tipovima zemljišta.

Navigacija