Go to Top

Quicke

Kompanija Quicke svojim univerzalnim  prednjim utovarivačima, koje je moguće priključiti na bilo koji traktor, obezbeđuje svojim korisnicina superiorne performanse u radu i iskoristivost punog potencijala njihovih traktora. Na taj način korisnici povećavaju svoju dobit i efikasnost u radu. Misija kompanije je da kroz neprekidan razvoj svojih proizvoda, ponudi na tržištu najveći izbor prednjih traktorskih utovarivača sa višestrukom primenom u svim segmentima poljoprivrede i drugih delatnosti.

Quicke Q-serija traktorskih utovarivača dokazuje kako vrhunsko inženjerstvo pravi razliku. Izuzetna vidljivost, usklađeni radni uglovi kao i izuzetno laka izmena raznih priključaka. Sa svim tim osobinama koje poseduje ova serija , čine ga jednim od najsvestranijih i visokofunkcionalnih prednjih traktorskih utovarivača. Iz bogate palete ponude , sigurno će neki od ponuđenih modela zadovoljiti Vaše potrebe.

Utovarivač Quicke Q26
[supsystic-tables id=’42’]
Utovarivač Quicke Q36
[supsystic-tables id=41]
Utovarivač Quicke Q38
[supsystic-tables id=40]
Utovarivač Quicke Q39
[supsystic-tables id=39]
Utovarivač Quicke Q46
[supsystic-tables id=38]
Utovarivač Quicke Q48
[supsystic-tables id=43]
Utovarivač Quicke Q49
[supsystic-tables id=44]
Utovarivač Quicke Q56
[supsystic-tables id=45]
Utovarivač Quicke Q58
[supsystic-tables id=46]
Utovarivač Quicke Q66
[supsystic-tables id=47]
Utovarivač Quicke Q68
[supsystic-tables id=48]
Utovarivač Quicke Q76
[supsystic-tables id=49]
Utovarivač Quicke Q78
[supsystic-tables id=50]
Utovarivač Quicke Q88
[supsystic-tables id=51]
Utovarivač Quicke Q98
[supsystic-tables id=52]

Steyr Quicke

ResTrade-logo2

Kontakt osoba: Mile Tepić 
tel: 021/488-30-42;  mob: 062/886-22-42
e-mail:mile.tepic@rti.rs

 
 

 Više informacija možete dobiti na: www.quicke.com
 
 
Navigacija