Go to Top

Quicke

Kompanija Quicke svojim univerzalnim  prednjim utovarivačima, koje je moguće priključiti na bilo koji traktor, obezbeđuje svojim korisnicina superiorne performanse u radu i iskoristivost punog potencijala njihovih traktora. Na taj način korisnici povećavaju svoju dobit i efikasnost u radu. Misija kompanije je da kroz neprekidan razvoj svojih proizvoda, ponudi na tržištu najveći izbor prednjih traktorskih utovarivača sa višestrukom primenom u svim segmentima poljoprivrede i drugih delatnosti.

Quicke Q-serija traktorskih utovarivača dokazuje kako vrhunsko inženjerstvo pravi razliku. Izuzetna vidljivost, usklađeni radni uglovi kao i izuzetno laka izmena raznih priključaka. Sa svim tim osobinama koje poseduje ova serija , čine ga jednim od najsvestranijih i visokofunkcionalnih prednjih traktorskih utovarivača. Iz bogate palete ponude , sigurno će neki od ponuđenih modela zadovoljiti Vaše potrebe.

Utovarivač Quicke Q26
Utovarivač Quicke Q36
Utovarivač Quicke Q38
Utovarivač Quicke Q39
Utovarivač Quicke Q46
Utovarivač Quicke Q48
Utovarivač Quicke Q49
Utovarivač Quicke Q56
Utovarivač Quicke Q58
Utovarivač Quicke Q66
Utovarivač Quicke Q68
Utovarivač Quicke Q76
Utovarivač Quicke Q78
Utovarivač Quicke Q88
Utovarivač Quicke Q98

Steyr Quicke

ResTrade-logo2

Kontakt osoba: Mile Tepić 
tel: 021/488-30-42;  mob: 062/886-22-42
e-mail:mile.tepic@rti.rs

 
 

 Više informacija možete dobiti na: www.quicke.com
 
 
Navigacija