Go to Top

Quicke

Kompanija Quicke svojim univerzalnim  prednjim utovarivačima, koje je moguće priključiti na bilo koji traktor, obezbeđuje svojim korisnicina superiorne performanse u radu i iskoristivost punog potencijala njihovih traktora. Na taj način korisnici povećavaju svoju dobit i efikasnost u radu. Misija kompanije je da kroz neprekidan razvoj svojih proizvoda, ponudi na tržištu najveći izbor prednjih traktorskih utovarivača sa višestrukom primenom u svim segmentima poljoprivrede i drugih delatnosti.

Quicke Q-serija traktorskih utovarivača dokazuje kako vrhunsko inženjerstvo pravi razliku. Izuzetna vidljivost, usklađeni radni uglovi kao i izuzetno laka izmena raznih priključaka. Sa svim tim osobinama koje poseduje ova serija , čine ga jednim od najsvestranijih i visokofunkcionalnih prednjih traktorskih utovarivača. Iz bogate palete ponude , sigurno će neki od ponuđenih modela zadovoljiti Vaše potrebe.

Utovarivač Quicke Q26
Quicke Q26 Q26
Dimenzije prednjih traktorskih utovarivaca sa paralelnim vodjenjem orudja
Radni uglovi maks. ugao zahvata kasike 41
maks. ugao praznjenja kasike 63
Visina podizanja mereno od mesta kacenja radnog orudja 3.20m
mereno uspod radnog dodatka 2.90m
Maks sila podizanja pri 195 bar
od mesta kacenja radnog orudja u nivou poda 1,890kg
od mesta kacenja radnog orudja pri maksimalnoj visini 1,490kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja u nuvou poda 1,500kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja 1,5m visine 1,370kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja pri maksimalnoj visini 1,280kg
Tezina utovarivaca 505kg
Snaga traktora 50-70 KS
Preporucena tezina traktora 3,000kg
Utovarivač Quicke Q36
Quicke Q36 Q36
Dimenzije prednjih traktorskih utovarivaca sa paralelnim vodjenjem orudja
Radni uglovi maks. ugao zahvata kasike 44
maks. ugao praznjenja kasike 58
Visina podizanja mereno od mesta kacenja radnog orudja 3.50m
mereno uspod radnog dodatka 3.20m
Maks sila podizanja pri 195 bar
od mesta kacenja radnog orudja u nivou poda 1,920kg
od mesta kacenja radnog orudja pri maksimalnoj visini 1,520kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja u nuvou poda 1,530kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja 1,5m visine 1,440kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja pri maksimalnoj visini 1,310kg
Tezina utovarivaca 521kg
Snaga traktora 50-80 KS
Preporucena tezina traktora 4,000kg
Utovarivač Quicke Q38
Quicke Q38 Q38
Dimenzije prednjih traktorskih utovarivaca sa paralelnim vodjenjem orudja
Radni uglovi maks. ugao zahvata kasike 44
maks. ugao praznjenja kasike 58
Visina podizanja mereno od mesta kacenja radnog orudja 3.50m
mereno uspod radnog dodatka 3.20m
Maks sila podizanja pri 195 bar
od mesta kacenja radnog orudja u nivou poda 2,270kg
od mesta kacenja radnog orudja pri maksimalnoj visini 1,800kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja u nuvou poda 1,840kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja 1,5m visine 1,740kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja pri maksimalnoj visini 1,590kg
Tezina utovarivaca 521kg
Snaga traktora 50-80 KS
Preporucena tezina traktora 4,000kg
Utovarivač Quicke Q39
Quicke Q39 Q39
Dimenzije prednjih traktorskih utovarivaca sa paralelnim vodjenjem orudja
Q39
Radni uglovi maks. ugao zahvata kasike 44
maks. ugao praznjenja kasike 58
Visina podizanja mereno od mesta kacenja radnog orudja 3.65m
mereno uspod radnog dodatka 3.35m
Maks sila podizanja pri 195 bar
od mesta kacenja radnog orudja u nivou poda 1,750kg
od mesta kacenja radnog orudja pri maksimalnoj visini 1,520kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja u nuvou poda 1,380kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja 1,5m visine 1,360kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja pri maksimalnoj visini 1,310kg
Tezina utovarivaca 544kg
Snaga traktora 50-80 KS
Preporucena tezina traktora 4,000kg
Utovarivač Quicke Q46
Quicke Q46 Q46 Q46
Dimenzije prednjih traktorskih utovarivaca sa paralelnim vodjenjem orudja Q46 Q46
Q46 Q46
Radni uglovi maks. ugao zahvata kasike 43
maks. ugao praznjenja kasike 60
Visina podizanja mereno od mesta kacenja radnog orudja 3.75m
mereno uspod radnog dodatka 3.45m
Maks sila podizanja pri 195 bar
od mesta kacenja radnog orudja u nivou poda 2,400kg
od mesta kacenja radnog orudja pri maksimalnoj visini 1,900kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja u nuvou poda 1,910kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja 1,5m visine 1,800kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja pri maksimalnoj visini 1,630kg
Tezina utovarivaca 585kg
Snaga traktora 60-100 KS
Preporucena tezina traktora 4,500kg
Utovarivač Quicke Q48
Quicke Q48 Q48
Dimenzije prednjih traktorskih utovarivaca sa paralelnim vodjenjem orudja
Radni uglovi maks. ugao zahvata kasike 43
maks. ugao praznjenja kasike 60
Visina podizanja mereno od mesta kacenja radnog orudja 3.75m
mereno uspod radnog dodatka 3.45m
Maks sila podizanja pri 195 bar
od mesta kacenja radnog orudja u nivou poda 2,770kg
od mesta kacenja radnog orudja pri maksimalnoj visini 2,210kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja u nuvou poda 2,250kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja 1,5m visine 2,110kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja pri maksimalnoj visini 1,920kg
Tezina utovarivaca 585kg
Snaga traktora 60-100 KS
Preporucena tezina traktora 4,500kg
Utovarivač Quicke Q49
Quicke Q49 Q49
Dimenzije prednjih traktorskih utovarivaca sa paralelnim vodjenjem orudja
Radni uglovi maks. ugao zahvata kasike 44
maks. ugao praznjenja kasike 55
Visina podizanja mereno od mesta kacenja radnog orudja 3.90m
mereno uspod radnog dodatka 3.60m
Maks sila podizanja pri 195 bar
od mesta kacenja radnog orudja u nivou poda 2,220kg
od mesta kacenja radnog orudja pri maksimalnoj visini 1,890kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja u nuvou poda 1,800kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja 1,5m visine 1,720kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja pri maksimalnoj visini 1,600kg
Tezina utovarivaca 595kg
Snaga traktora 60-100 KS
Preporucena tezina traktora 4,500kg
Utovarivač Quicke Q56
Quicke Q56 Q56
Dimenzije prednjih traktorskih utovarivaca sa paralelnim vodjenjem orudja
Radni uglovi maks. ugao zahvata kasike 45
maks. ugao praznjenja kasike 55
Visina podizanja mereno od mesta kacenja radnog orudja 4.00m
mereno uspod radnog dodatka 3.70m
Maks sila podizanja pri 195 bar
od mesta kacenja radnog orudja u nivou poda 2,520kg
od mesta kacenja radnog orudja pri maksimalnoj visini 2,060kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja u nuvou poda 2,070kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja 1,5m visine 1,930kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja pri maksimalnoj visini 1,720kg
Tezina utovarivaca 621kg
Snaga traktora 80-120 KS
Preporucena tezina traktora 5,200kg
Utovarivač Quicke Q58
Quicke Q58 Q58
Dimenzije prednjih traktorskih utovarivaca sa paralelnim vodjenjem orudja
Radni uglovi maks. ugao zahvata kasike 45
maks. ugao praznjenja kasike 55
Visina podizanja mereno od mesta kacenja radnog orudja 4.00m
mereno uspod radnog dodatka 3.70m
Maks sila podizanja pri 195 bar
od mesta kacenja radnog orudja u nivou poda 2,890kg
od mesta kacenja radnog orudja pri maksimalnoj visini 2,370kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja u nuvou poda 2,410kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja 1,5m visine 2,250kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja pri maksimalnoj visini 2,010kg
Tezina utovarivaca 621kg
Snaga traktora 80-120 KS
Preporucena tezina traktora 5,200kg
Utovarivač Quicke Q66
Quicke Q66 Q66
Dimenzije prednjih traktorskih utovarivaca sa paralelnim vodjenjem orudja
Radni uglovi maks. ugao zahvata kasike 45
maks. ugao praznjenja kasike 52
Visina podizanja mereno od mesta kacenja radnog orudja 4.25m
mereno uspod radnog dodatka 3.95m
Maks sila podizanja pri 195 bar
od mesta kacenja radnog orudja u nivou poda 2,790kg
od mesta kacenja radnog orudja pri maksimalnoj visini 2,440kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja u nuvou poda 2,330kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja 1,5m visine 2,250kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja pri maksimalnoj visini 2,120kg
Tezina utovarivaca 721kg
Snaga traktora 100-150 KS
Preporucena tezina traktora 6,000kg
Utovarivač Quicke Q68
Quicke Q68 Q68
Dimenzije prednjih traktorskih utovarivaca sa paralelnim vodjenjem orudja
Radni uglovi maks. ugao zahvata kasike 45
maks. ugao praznjenja kasike 52
Visina podizanja mereno od mesta kacenja radnog orudja 4.25m
mereno uspod radnog dodatka 3.95m
Maks sila podizanja pri 195 bar
od mesta kacenja radnog orudja u nivou poda 3,170kg
od mesta kacenja radnog orudja pri maksimalnoj visini 2,780kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja u nuvou poda 2,680kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja 1,5m visine 2,590kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja pri maksimalnoj visini 2,450kg
Tezina utovarivaca 721kg
Snaga traktora 100-150 KS
Preporucena tezina traktora 6,000kg
Utovarivač Quicke Q76
Quicke Q76 Q76
Dimenzije prednjih traktorskih utovarivaca sa paralelnim vodjenjem orudja
Radni uglovi maks. ugao zahvata kasike 44
maks. ugao praznjenja kasike 52
Visina podizanja mereno od mesta kacenja radnog orudja 4.50m
mereno uspod radnog dodatka 4.20m
Maks sila podizanja pri 195 bar
od mesta kacenja radnog orudja u nivou poda 2,990kg
od mesta kacenja radnog orudja pri maksimalnoj visini 2,490kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja u nuvou poda 2,540kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja 1,5m visine 2,370kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja pri maksimalnoj visini 2,120kg
Tezina utovarivaca 760kg
Snaga traktora 120-190 KS
Preporucena tezina traktora 7,000kg
Utovarivač Quicke Q78
Quicke Q78 Q78
Dimenzije prednjih traktorskih utovarivaca sa paralelnim vodjenjem orudja
Radni uglovi maks. ugao zahvata kasike 44
maks. ugao praznjenja kasike 52
Visina podizanja mereno od mesta kacenja radnog orudja 4.50m
mereno uspod radnog dodatka 4.20m
Maks sila podizanja pri 195 bar
od mesta kacenja radnog orudja u nivou poda 3,380kg
od mesta kacenja radnog orudja pri maksimalnoj visini 2,820kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja u nuvou poda 2,900kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja 1,5m visine 2,700kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja pri maksimalnoj visini 2,430kg
Tezina utovarivaca 760kg
Snaga traktora 120-190 KS
Preporucena tezina traktora 7,000kg
Utovarivač Quicke Q88
Quicke Q88 Q88
Dimenzije prednjih traktorskih utovarivaca sa paralelnim vodjenjem orudja
Radni uglovi maks. ugao zahvata kasike 44
maks. ugao praznjenja kasike 49
Visina podizanja mereno od mesta kacenja radnog orudja 4.95m
mereno uspod radnog dodatka 4.65m
Maks sila podizanja pri 195 bar
od mesta kacenja radnog orudja u nivou poda 3,930kg
od mesta kacenja radnog orudja pri maksimalnoj visini 3,070kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja u nuvou poda 3,340kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja 1,5m visine 3,050kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja pri maksimalnoj visini 2,770kg
Tezina utovarivaca 838kg
Snaga traktora vise od 150ks
Preporucena tezina traktora 9,000kg
Utovarivač Quicke Q98
Quicke Q98 Q98
Dimenzije prednjih traktorskih utovarivaca sa paralelnim vodjenjem orudja
Radni uglovi maks. ugao zahvata kasike 42
maks. ugao praznjenja kasike 50
Visina podizanja mereno od mesta kacenja radnog orudja 4.95m
mereno uspod radnog dodatka 4.65m
Maks sila podizanja pri 195 bar
od mesta kacenja radnog orudja u nivou poda 4,210kg
od mesta kacenja radnog orudja pri maksimalnoj visini 2,880kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja u nuvou poda 3,610kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja 1,5m visine 3,210kg
800 mm od mesta kacenja radnog orudja pri maksimalnoj visini 2,600kg
Tezina utovarivaca 935kg
Snaga traktora vise od 200ks
Preporucena tezina traktora 13,000kg

Steyr Quicke

ResTrade-logo2

Kontakt osoba: Mile Tepić 
tel: 021/488-30-42;  mob: 062/886-22-42
e-mail:mile.tepic@rti.rs

 
 

 Više informacija možete dobiti na: www.quicke.com
 
 
Navigacija