Go to Top

Mehaničke nošene sejalice – Vitasem

 

Nošene sejalice VITASEM se mogu upotrebljavati samostalno ili u kombinaciji sa roto drljačama. Kutija za seme se nalazi vrlo blizu montažnog nastavka i na taj način, težište se nalazi napred i hidraulika traktora se rasterećuje. Kod sitnog semena, menja se smer obrtanja osovine za sejanje (jednostavno priključivanje sa bočne strane). Ne dolazi do izvlačenja na zadnjoj strani grebenaste osovine točka, a odvajaju se samo zrna za sejanje koja se ostavljaju da padaju u levak za sejanje. Za brzo prebacivanje sa normalnog na sitno seme, nije potreban reducir uložak, nego se prebacivanje vrši jednostavno pomoću klizača. Doziranje semena može biti od 0,5 kg do 450 kg/h.

671672673

 

 

 
 
 
 
 
 
ResTrade-logo2

Kontakt osoba: Mile Tepić 
tel: 021/488-30-42;  mob: 062/886-22-42
e-mail: mile.tepic@rti.rs

 

 

 

Navigacija