Go to Top

TANJIRAČA

TERRADISC je kompaktna tanjirača namenjena za plitku obradu zemljišta. Nakon žetve potrebno je da se ostaci žetve zaoru i poravnaju sa zemljištem, kako bi razgradnja otpočela što ranije. Ova mešavina zemlje i slame stvara optimalne biološke uslove za plodnost zemlje. Kompaktne tanjirače kompanije Pöttinger TERRADISC su konstruisane za zaštitu strništa i za opštu pripremu zemljišta za setvu. Kod novog sistema nosećih kraka, po dva nazubljena šuplja diska su pričvršćena na široku obujmicu. To omogućava da diskovi uvek zadrže svoj položaj i podešavanja. Čak ni na teškom zemljištu se ne pomeraju u stranu – tvrdi tragovi se razbijaju. Četiri pričvršćena gumena elementa funkcionišu kao zaštita od preoptrećenja. Diskovi imaju velike dimenzije i prečnik od 58 cm. Osam diskova po metru radne širine imaju međusobno rastojanjeod samo 12,5 cm. Optimalna koordinacija zahvatanja sa donje strane i ugla podešavanja garantuje bezbedno uvlačenje u tle. Pomereni raspored agresivnih radnih alata obezbeđuje dobro mešanje slame i zemlje. Takođe, ležajevi diskova pružaju najveći stepen udobnosti zahvaljuljući tome što ne zahtevaju podmazivanje.

 

TANJIRACA RTI POTTINGER
 
SPECIFIKACIJE TERRADISC 3001 TERRADISC 3501 TERRADISC 4001
Radna širina 3 m 3,5 m 4 m
Broj radnih tela 24 kom. 28 kom. 32 kom.
Prečnik diska raonika 58 cm 58 cm 58 cm
Razmak između radnih tela 12,5 cm 12,5 cm 12,5 cm
Razmak između dve baterije 90 cm 90 cm 90 cm
Klirens do grede 75 cm 75 cm 75 cm
Potrebna snaga 95 ks 115 ks 135 ks
Transportna širina 3 m 3,5 m 4 m
Težina bazne mašine 1470 kg 1660 kg 1910 kg
Težina cevastog valjka Ø 540 mm 325 kg - 480 kg
Težina cevastog valjka Ø 660 mm 425 kg - 610 kg
Težina duplog cevastog valjka 520 kg - 760 kg
Težina nožastog valjka Ø 540 mm 420 kg 470 kg 610 kg
Težina paker valjka Ø 550 mm 595 kg 710 kg 820 kg
Težina Rotopack valjka 400 kg - -
Težina gumenog paker valjka Ø 590 mm 560 kg - -
Težina CONOROLL valjka Ø 540 mm 430 kg 510 kg 620 kg
Težina duplog CONOROLL valjka 560 mm 685 kg - 950 kg
 
SPECIFIKACIJE TERRADISC 4001 K TERRADISC 5001 K TERRADISC 6001 K
Radna širina 4 m 5 m 6 m
Broj radnih tela 32 kom. 40 kom. 48 kom.
Prečnik diska raonika 58 cm 58 cm 58 cm
Razmak između radnih tela 12,5 cm 12,5 cm 12,5 cm
Razmak između dve baterije 90 cm 90 cm 90 cm
Klirens do grede 75 cm 75 cm 75 cm
Potrebna snaga 135 ks 170 ks 190 ks
Transportna širina 2,8 m 2,8 m 2,8 m
Težina bazne mašine 2535 kg 2985 kg 3515 kg
Težina cevastog valjka Ø 540 mm 480 kg 619 kg 680 kg
Težina cevastog valjka Ø 660 mm 610 kg 766 kg 850 kg
Težina duplog cevastog valjka 760 kg 880 kg 1040 kg
Težina nožastog valjka Ø 540 mm 610 kg 720 kg 840 kg
Težina paker valjka Ø 550 mm 820 kg 1010 kg 1190 kg
Težina gumenog paker valjka Ø 590 mm - 1000 kg 1120 kg
Težina CONOROLL valjka Ø 540 mm 620 kg 740 kg 860 kg
Težina duplog CONOROLL valjka 560 mm 950 kg 1160 kg 1370 kg
 
TERRADISK T
SPECIFIKACIJE TERRADISC 4001 K TERRADISC 5001 K TERRADISC 6001 K
Radna širina 4 m 5 m 6 m
Broj radnih tela 32 kom. 40 kom. 48 kom.
Prečnik diska raonika 58 cm 58 cm 58 cm
Razmak između radnih tela 12,5 cm 12,5 cm 12,5 cm
Razmak između dve baterije 90 cm 90 cm 90 cm
Potrebna snaga 135 ks 155 ks 180 ks
Transportna širina 2,8 m 2,8 m 2,8 m
Težina bazne mašine 3765 kg 4315 kg 4740 kg
Težina cevastog valjka Ø 660 mm 610 kg 766 kg 850 kg
Težina duplog cevastog valjka 760 kg 880 kg 1040 kg
Težina paker valjka Ø 550 mm 820 kg 1010 kg 1190 kg
Težina gumenog paker valjka Ø 590 mm - 1000 kg 1120 kg
Težina duplog CONOROLL valjka 560 mm 950 kg 1160 kg 1370 kg

 

Kontakt telefon za više informacija možete dobiti OVDE.

Navigacija