Go to Top

ROTO DRLJAČA

Najbolji proces sitnjenja i dobro mešanje, su prednosti rotacione drljače kompanije Pottinger. U kombinaciji sa sejalicom kompanije Pottinger, čini snažnu i ekonomičnu kombinaciju za savršeno sejanje.
U našoj ponudi imamo rotacione drljače 140 ks – 2.5 i 3 m radne širine, 200 ks – 3 i 4 m radne širine i 3 do 6 m radne širine.

 

SPECIFIKACIJE LION 253 CLASSIC LION 303 CLASSIC LION 303.12 CLASSIC
Radna širina 2,5 m 3 m 3 m
Rotor 8 kom. 10 kom. 12 kom.
Brzina priključnog vratila 1000 o/min 1000 o/min 1000 o/min
Brzina rotora 342 o/min 342 o/min 342 o/min
Dimenzije klina 18 x 340 mm 18 x 340 mm 15 x 330 mm
Potrebna snaga od 75 - 140 ks 90 - 140 ks 90 - 140 ks
Transportna širina 2,5 m 3 m 3 m
Težina bazne mašine 908 kg 1020 kg 1010 kg
Težina cevastog valjka Ø 420 mm 148 kg 195 kg 195 kg
Težina cevastog valjka Ø 540 mm - 325 kg 325 kg
Težina nazubnog paker valjka Ø 420 mm 332 kg 365 kg 365 kg
Težina nazubnog paker valjka Ø 500 mm 440 kg 525 kg 525 kg
Težina nazubnog paker valjka Ø 550 mm - 547 kg 547 kg
Težina nazubnog paker valjka Ø 500 mm C 443 kg 528 kg 528 kg
Težina nazubnog paker valjka Ø 550 mm C - 558 kg 558 kg
Težina paker valjka sa nazubljenim ravnim vrhovima Ø 525 mm C - 520 kg 520 kg
Težina paker valjka Ø 550 mm C 493 kg 550 kg 550 kg
Težina trapezastog paker valjka Ø 500 mm C; 12,5 cm razmak - 560 kg 560 kg
Težina trapezastog paker valjka Ø 500 mm C; 15 cm razmak - 530 kg 530 kg
Težina gumenog paker valjka Ø 585 mm C - 575 kg 575 kg
 

SPECIFIKACIJE LION 303 LION 303.12
Radna širina 3 m 3 m
Rotor 10 kom. 12 kom.
Brzina priključnog vratila 1000 o/min 1000 o/min
Brzina rotora 342 o/min 342 o/min
Dimenzije klina 18 x 340 mm 15 x 330 mm
Potrebna snaga od 90 - 180 ks 90 - 180 ks
Transportna širina 3 m 3 m
Težina bazne mašine 1070 kg 1060 kg
Težina cevastog valjka Ø 420 mm 195 kg 195 kg
Težina cevastog valjka Ø 540 mm 325 kg 325 kg
Težina nazubnog paker valjka Ø 420 mm 365 kg 365 kg
Težina nazubnog paker valjka Ø 500 mm 525 kg 525 kg
Težina nazubnog paker valjka Ø 550 mm 547 kg 547 kg
Težina paker valjka sa nazubljenim ravnim vrhovima Ø 525 mm C 520 kg 520 kg
Težina paker valjka Ø 550 mm C 550 kg 550 kg
Težina nazubnog paker valjka Ø 500 mm coated 528 kg 528 kg
Težina nazubnog paker valjka Ø 550 mm coated 558 kg 558 kg
Težina trapezastog paker valjka Ø 500 mm C; 12,5 cm razmak 560 kg 560 kg
Težina trapezastog paker valjka Ø 500 mm C; 15 cm razmak 530 kg 530 kg
Težina gumenog paker valjka Ø 585 mm C 575 kg 575 kg
 
SPECIFIKACIJE LION 353.14 LION 403
Radna širina 3,5 m 4 m
Rotor 14 kom. 14 kom.
Brzina priključnog vratila 1000 o/min 1000 o/min
Brzina rotora 342 o/min 342 o/min
Dimenzije klina 15 x 330 mm 18 x 340 mm
Potrebna snaga od 120 - 200 ks 120 - 200 ks
Transportna širina 3,5 m 4 m
Težina bazne mašine 1190 kg 1300 kg
Težina paker valjka sa nazubljenim ravnim vrhovima Ø 525 mm - 750 kg
Težina paker valjka Ø 550 mm 655 kg 740 kg
Težina nazubnog paker valjka Ø 500 mm C 580 kg 600 kg
Težina nazubnog paker valjka Ø 550 mm C 600 kg 690 kg
Težina trapezastog paker valjka Ø 500 mm C; 12,5 cm razmak 640 kg 735 kg
Težina trapezastog paker valjka Ø 500 mm C; 15 cm razmak - 695 kg
 

SPECIFIKACIJE LION 3002 LION 4002
Radna širina 3 m 4 m
Rotor 10 kom. 14 kom.
Brzina priključnog vratila 1000 o/min 1000 o/min
Brzina rotora 342 o/min 342 o/min
Dimenzije klina 18 x 340 mm 18 x 340 mm
Potrebna snaga od 110 - 250 ks 140 - 250 ks
Transportna širina 3 m 4 m
Težina bazne mašine 1190 kg 1450 kg
Težina cevastog valjka Ø 540 mm 325 kg -
Težina nazubnog paker valjka Ø 500 mm 525 kg -
Težina nazubnog paker valjka Ø 550 mm 547 kg -
Težina paker valjka sa nazubljenim ravnim vrhovima Ø 525 mm C 520 kg 750 kg
Težina paker valjka Ø 550 mm C 550 kg 740 kg
Težina nazubnog paker valjka Ø 500 mm C 528 kg 600 kg
Težina nazubnog paker valjka Ø 550 mm C 558 kg 690 kg
Težina trapezastog paker valjka Ø 500 mm C; 12,5 cm razmak 560 kg 735 kg
Težina trapezastog paker valjka Ø 500 mm C; 15 cm razmak 530 kg 695 kg
Težina gumenog paker valjka Ø 585 mm C 575 kg -
 
SPECIFIKACIJE LION 5000 LION 6000
Radna širina 5 m 6 m
Rotor 16 kom. 20 kom.
Brzina priključnog vratila 1000 o/min 1000 o/min
Brzina rotora 342 o/min 342 o/min
Dimenzije klina 18 x 340 mm 18 x 340 mm
Potrebna snaga od 160 - 270 ks 180 - 270 ks
Transportna širina 2,7 m 2,7 m
Težina bazne mašine 2090 kg 2267 kg
Težina cevastog valjka Ø 540 mm - 650 kg
Težina nazubnog paker valjka Ø 500 mm 784 kg 920 kg
Težina nazubnog paker valjka Ø 500 mm C - 926 kg
Težina nazubnog paker valjka Ø 550 mm - 1056 kg
Težina paker valjka Ø 550 mm C 1000 kg 1100 kg

Kontakt telefon za više informacija možete pogledati OVDE.

Navigacija