Go to Top

Nošeni gruber – Synkro

 

100

SYNKRO – NOŠENI GRUBER

Logo_Poettinger_1line_4c_hq
SYNKRO – nošeni gruber sa radnim organima u dva i tri reda

Kompaktni okvir je bitna karakterisitika nošenih grubera SYNKRO. Prvi red radnih organa se nalazi veoma blizu traktoru i omogućava povoljan položaj težišta. Nagib montažnog nastavka se može podešavati. Sa tri položaja toplinga moguće je optimalno prilagođavanje svim traktorima. Razmak između redova od 75 cm i visina okvira od 85 cm garantuju maksimalnu prolaznost i krupnijih ostataka od žetve, kao i veće radne dubine.


 

Noseni gruberi_tab

665 666 667

Navigacija