Go to Top

Model 840

Dužina dizalice: 8,4m
Maksimalni bruto moment: 62kNm
Podizna moć na 4m bez klešta i rotatora: 1050kg
Podizna moć na krajnjem dosegu bez klešta i rotatora: 470kg
Ugao obrta: 370
Broj obrtnih cilindara: 4
Površina klešta: 0,21m2
Tip stabilizacionih potpornih nogu: Flap down
Mogućnost širih stabilizacionih nogu: serijsko
Povratni moment: 15kNm
Maksimalno opterećenje rotora: 45kNm
Preporučeni kapacitet pumpe: 50 – 80L/min
Radni pritisak: 180bar
Kačenje u tri tačke: serijsko
Težina dizalice: 1500kg

ResTrade-logo2

Kontakt osoba: Dragan Mitrović
tel: 021/488-30-72  mob: 062/886-22-72
e-mail: dragan.mitrovic@rti.rs
 
 

 

Navigacija