Go to Top

Malčer MMT

Malčer MMT predviđen je pre svega za primenu na zelenim površinama, na manjim poljoprivrednim površinama, te u manjim voćnjacima i vinogradima za drobljenje grana debljine do 3 cm. Manja težina i zahtev za manjom pogonskom snagom omogućava rad s manjim traktorima. Za grub rad su serijsko ugrađena radna tela čekići, Y noževi su za travu i mekše biljne ostatke. Duplospiralni rotor sa 45º raspodelom radnih tela, ugrađen u malčer MMT, potroši za usitnjavanje do 24% manje energije. Rotor deluje mirnije, opterećenje na ležajeve i na sastavne delove je manje.

Standardna oprema

 • raspodela radnih tela na rotoru u duploj spirali
 • zadnje kačenje na traktore l. kategorije
 • kačenje priključnog luka na 2 mesta
 • bočni klizači-skije
 • limene zaštitne zavesice
 • zadnji valjak podesiv po visini
 • mogućnost plivajućeg položaja
 • radna tela: čekići ili Y noževi
 • reduktor 540 o/min (1000 o/min) sa propusnom spojnicom
 • automatski zatezač remena

Dodatna oprema

 • prednje kačenje na traktore l. kategorije ( prednji malčer )
 • radna tela: Y -noževi
 • radna tela: čekići, odlivak
 • kardansko vratilo
Navigacija