Go to Top

Pomična hidraulična roto kosilica BD i BDR

Pomična hidraulična roto-kosilica je idealna kombinacija s malčerom ELITE L ili ELITE koja nam omogućava usitnjavanje trave oko stabala voćaka i loze. Kosilica je konstrukcijski izrađena po CE normama o zaštiti na radu. Straga ima kotač za kopiranje terena koji je podesiv po visini. Pomična hidraulična roto-kosilica je prikopčana na malčer s bočnim pomakom. Za okruživanje stabala voćaka i loze služi ticalo preko hidraulike kosilice. S kombinovanom upotrebom malčera i pomične roto-kosilice štedimo na vremenu, a u isto vreme ne zagađujemo okolinu.
Traktor treba za pogon BD zadovoljiti:
– protok ulja 28-35 l/min
– pritisak ulja 160-200 bar
– hladnjak ulja
– hidravlični priključak sa bez-pritisnim povratnim vodom

Standardna oprema

  • blokada transporta
  • točak za kopiranje terena podesiv po visini
  • stražnje izbacivanje usitnjene mase
  • konop za ručno aktiviranje

Dodatna oprema

Navigacija