Go to Top

Malčer UNI

Malčer UNI upotrebljava se na ratarskim površinama i na zapuštenim terenima. Konstrukcija malčera je vrlo robusna i zbog toga je predviđen za intenzivan rad. Koristi se za usitnjavanje svih žetvenih ostataka, trave, žbunja i grana debljine do 6 cm. Za brži propust usitnjene mase na zadnjem dijelu okvira ima poklopac koji se otvara i zatvara. Za delotvorniji rad su ugrađeni protivnoževi. Mogućnost ugradnje kotača umesto zadnjeg valjka. Duplospiralni rotor sa 45º raspodelom radnih tela, ugrađen u malčer UNI, potroši za usitnjavanje do 24% manje energije. Rotor deluje mirnije, opterećenje na ležajeve i na sastavne delove je manje.

Standardna oprema

 • Raspodela radnih tela na rotoru u duploj spirali
 • Reduktor 540 o/min (1000 o/min ) sa propusnom spojkom
 • Stražnje priključivanje na traktore l. i ll. kategorije
 • Mogućnost otvaranje i zatvaranje zadnjeg dela okvira
 • Mehanički bočni pomak
 • Bočni klizači-skije
 • Limene zaštitne zavesice
 • Ugrađen zamenljiv protivnož
 • Valjak podesiv po visini
 • Mogućnost plivajućeg položaja
 • Radna tela: čekići ili Y noževi

Dodatna oprema

 • Hidraulični bočni pomak
 • Usmerivači usitnjene mase
 • Točkovi umesto zadnjeg valjka
 • Plivajuči noževi na zadnjem delu plašta malčera za skupljanje polegnutih stabljika (granja, šiblja, kukuruzovine i dr.)
 • Kardansko vratilo
Navigacija