Go to Top

Malčer MS

Malčer MS upotrebljava se na ratarskim površinama za usitnjavanje slame ( pšenice, ječma, soje, …) Ravni noževi s ravnim protunoževima i malim među razmakom su uslov za kvalitetno usitnjavanje.

Standardna oprema

  • reduktor 540 o/min sa propusnom spojnicom
  • potporni kotači podesivi po visini
  • stražnje priključivanje na traktora l.i ll. kategorije
  • usmjerivači usitnjene mase
  • mogućnost plivajućeg položaja
  • radna tela; specijalni ravni noževi i ravni protunoževi

Dodatna oprema

  • kardansko vratilo
Navigacija