Go to Top

Malčer MKM

Malčer MKM upotrebljava se u ratarstvu, voćarstvu i u komunalne namene. Koristi se za usitnjavanje trave i žbunja na zapuštenim terenima i grana debljine do 5 cm. Predviđen je za intenzivan rad. S njim možemo raditi iza traktora i pored traktora, čistiti nasipe i kanale. Radi pod uglom od – 65 do + 90º. Malčer MKM možemo koristiti kod malčiranja nasipa u kombinaciji sa prednjim ELITE ili EURO. Raspodela radnih tela ( čekići ) su u duploj spirali koji smanjuje potrošnju energije do 24 % i umanjuje opterećenje na vitalne delove malčera.

Standardna oprema

 • raspodela radnih tela na rotoru u duploj spirali
 • reduktor 540 o/min sa propusnom spojnicom
 • stražnje priključivanje na traktore ll. i lll. kategorije
 • hidraulični bočni pomak
 • hidraulični vodoravni pomak ( od – 65º do +90º)
 • bočni klizači-skije
 • zaštitne limene zavesice
 • automatska hidraulička blokada pomaka i rotacije
 • mogućnost plivajućeg položaja
 • zadnji valjak podesiv po visini
 • sigurnostni mehanizam – mehanički amortizer
 • pojačan okvir malčera
 • radna tela: čekići odlivci

Dodatna oprema

 • dupli plašt, jednostavna promena unutrašnjeg dela
 • kardansko vratilo
Navigacija