Go to Top

Malčer MKL

Malčer MKL upotrebljava se u ratarstvu za usitnjavanje biljnih ostataka i u komunalne namene. Drobi grane debljine do 3 cm. Predviđen je za manje traktore i manje intenzivan rad. S njim možemo raditi iza traktora i pored traktora, čistiti nasipe i kanale. Radi pod kutom od – 65 do +90º. Raspodela radnih tela ( čekići ) su u duploj spirali koji uštedi potrošnju energije do 24 % i manje opterećenje na vitalne delove malčera.

Standardna oprema

 • raspodela radnih tela na rotoru u duploj spirali
 • stražnje priključivanje na traktore l. i ll. kategorije
 • hidraulični bočni pomak
 • hidraulični uspravni pomak ( od – 65º do + 90º )
 • bočni klizači-skije
 • reduktor 540 o/min ( 1000 o/min) sa propusnom spojnicom

Dodatna oprema

 • zaštitne limene zavesice
 • blokada transportnog položaja
 • zatezna remenica remena
 • mogućnost plivajućeg položaja
 • zadnji valjak podesiv po visini
 • radna tela: čekići ili Y noževi
 • kardansko vratilo
Navigacija