Go to Top

Malčer EURO MINI

Malčeri EURO MINI su profesionalne mašine za održavanje zelenih površina na komunalnom kao i na poljoprivrednom području. Idealan je za malčiranje trave i grmlja na obrađenim i neobrađenim površinama, jer sa njim možemo da usitnjavamo granje do prečnika 4 cm.
Sa svojim odličnim tehničkim karakteristikama je najpogodniji za male traktore (Kubota, Iseki, AGT, Carraro, Holder, idr). Zbog lagane konstrukcije je rukovanje jednostavno i potrebna je mala snaga traktora. Standardno su radna tela čekići, kao opcija su noževi ili čekići odlivci na skopcima. U standardnoj opciji malčer ima mogućnost mehaničkog bočnog pomeranja, a oprema po izboru sastoji se i od hidrauličkog cilindra za hidrauličko pomeranje. Kombinovana poteznica na nosećem ramu sa mogućnošću preklopa napred i nazad omogućava jednostavno i brzo kačenje ispred i iza traktora.
Raspodela radnih tela ( čekići ) su u duploj spirali koji štedi potrošnju energije do 24 % i smanjuje opterećenje na vitalne delove malčera.

Standardna oprema

 • Raspodela radnih tela na rotoru u duploj spirali
 • Reduktor sa propusnom spojnicom za kretanje u oba smera
 • Kombinirano priključivanje na traktor (prednje – zadnje) I. Kategorije
 • Automatski zatezač remena
 • Mehanički bočni pomak
 • Bočni klizaći – skije
 • Limene zaštitne zavesice
 • Zadnji valjak podesiv po visini
 • Mogućnost plivajućeg položaja
 • Radna tela – čekići

Dodatna oprema

 • Hidraulički bočni pomak
 • Strugač zadnjeg valjka
 • Radna tela – Y noževi
 • Radna tela – čekići odkivki na skopcima
 • Dupli plašt (promjenjiv unutrašnji deo)
 • Plivajući noževi na zadnjem delu plašta malčera za skupljanje polegnutih stabljika (granja, šiblja, kukuruzovine i dr.)
 • Izbacivanje malčirane mase pre valjka
 • Kardansko vratilo
Navigacija