Go to Top

Rasipač FERTI-2

Rasipač FERTI – 2 namenjen je za rasipanje mineralnih granuliranih đubriva, praškastih đubriva ili njihovu mešavinu. Ima 2 diska za rasipanje koji omogućavaju ravnomerno rasipanje. Namenjen je za veće površine. Zbog lakšeg rada i čišćenja gornji se deo levka preklapa. Donji dio levka je od nerđajućeg ( INOX ) materijala. Od nerđajućeg ( INOX ) materijala je i mehanizam za regulaciju i diskovi za rasipanje. Izmeren kvalitet rasipanja mineralnih đubriva ( koeficijent varijacije ) je 5,6 %.

Standardna oprema

 • 2 nerđajuća diska za rasipanje
 • nerđajuće lopatice na disku
 • nerđajući donji dio levka
 • limeni levak
 • zaštitna mreža u levku
 • daljinski hidraulični upravljač
 • pozicijska svetla
 • automatski zatezač lanca

Dodatna oprema

 • kolica za rasipač
 • pokrivač levka
 • komplet svetla
 • regulator širine rasipanja
 • točkovi za pomeranje
 • kardansko vratilo
Navigacija