Go to Top

Mobilni mlin PSA

INO pokretni mlin PSA upotrebljavamo za mlevenje kukuruza u klipu ili zrnu za silažu vlažnosti do 40 %. Kapacitet mlina iznosi od 15 do 60 tona/sat, što zavisi o vlažnosti mase koju meljemo, snazi motora, promeru sita, broju krilca i željenoj krupnoći. Kapacitet mlina ovisi ako meljemo kukuruz u klipu ili u zrnu. Pokretni mlin PSA ima modernu tehnologiju i elektroniku. Srce mašine je rotor koji sa ugrađenim elementima ( noževima, čekićima i krilcima ) drobi-melje sirovinu. Njegov pogon je elektromotor snage od 70 do 200 KW ili diesel motor preko moderno koncipirane spojnice koja je istovremeno i osigurač kod preopterećenja rotora mlina. Elementi rotora izrađeni su od visoko kvalitetnog materijala koji je termički obrađen i ispitan rendgenskom ili ultrazvučnom metodom, što garantuje siguran rad. Rotor je elektronski balansiran po zahtevu DIN standarda.

Pokretni mlin PSA se pušta u pogon pritiskom na dugme, a dalji rad mašine takođe je centralno upravljan preko komandne ploče s mogućnošću ručne regulacije opterećenja i rada ili automatski upravljan. To je zadatak kvalitetnog automatskog regulatora frekvencije koji u svakom trenutku optimalno koristi uloženu energiju te time postiže manje troškove proizvodnje silaže. Regulator frekvencije može se smestiti na samu mašinu ili odvojeno, čime je omogućeno daljinsko upravljanje.

Standardna oprema

  • pokretni nosivi okvir mašine
  • hidraulično dizanje točkova za transport
  • robusan rotor sa 2 noža, 88 čekića i 4 krilca
  • automatski regulator frekvencije
  • elektromotor
  • kompenzacijska spojnica

Dodatna oprema

  • transporter za vertikalan silos
  • daljinsko upravljanje regulatora frekvencije
Navigacija