Go to Top

Sejačica Aeromat A

Sejačica Aeromat A je precizna pneumatska sejačica, koja radi na principu nadpritiska. S njom možemo sejati: kukuruz, šećernu repu, grašak, bundevu, soju, suncokret, … Precizno sejanje nam omogućavaju termičko obrađene razdelne ploče. Pogon je od pogonskih kotača preko srednjeg pogona i menjača, koji nam omogućava 42 (70*) različita razmaka između semena. Kvalitetna konstrukcija sejačice nam omogućava preciznu setvu i kod radne brzine 14 km/sat.

Kod sejačice INO-Becker koja radi na principu nadpritiska ne dolazi do oslobađanja praškastog insekticida sa tretiranog semena u okolinu. Zbog toga sejačica INO-Becker bez dodatne dorade odgovara propisima o čuvanju okoline.

Standardna oprema

 

Dodatna oprema

  • E – elektronika PS 200
  • GN – uređaj za đubrivo
  • MG – uređaj za mikrogranulate
  • kombinirano ralo ( standard + disk )
  • hidraulični markeri (za 4K-F in 6P-F)
  • spojnica za isklop setvene baterije
  • poništivač tragova točkova traktora
  • setvene ploče i izbacivači semena za ostale kulture
  • rezervoari semena od 40 litara
  • kardansko vratilo
Navigacija