Go to Top

EM udvojeni točkovi

 

EM udvojeni točkovi sa lociranim prstenom se koriste kod operacija gde je potrebno povećati nosivost osnovne mašine kao i efekat trakcije. Primena: sabijanje silaže, kretanje kroz rastresitu masu…


 


 

 

 

ResTrade-logo2

Kontakt osoba: Mile Tepić, dipl.ing
tel: 021/488-30-42  mob: 062/886-22-42
e-mail:  mile.tepic@rti.rs
 
Navigacija