Go to Top

Firma od poverenja

Obaveštavamo vas da je kompanija RTI d.o.o. dobila novi sertifikat pod nazivom- „FIRMA OD POVERENJA“. Ovaj sertifikat posluje na tržištu Evrope od 2013 godine. Realizuje se uspešno zahvaljujući sveobuhvatnim preliminarnim analizama interenta i naprednih tehnologija, koje trajno menjaju postojeće modele poslovanja, stav i reakcije korisnika. Najnovija tehnika omogućava klijentima pristup širokom spektru informacija, koje su u vezi sa svakim pojedinačnim proizvodom, ili uslugom. Sertifikat “ FIRMA OD POVERENJA“ postao je vrlo popularan i poštovan među preduzetnicima i njihovim klijentima u zemljama u kojima je projekat zaživeo. To je jedan od najpopularnijih sertifikata u nekoliko zemalja Evropske unije. Sertifikat Firma od poverenja je priznanje, koje ima za cilj da stvori dobru sliku o firmi ili privrednom subjektu na Internetu, što je u direktnoj vezi sa izgradnjom dobrog imidža. Potencijalni korisnik, koji ulazi prvi put u određenu firmu ili preduzeće, radije će pokloniti poverenje firmi, koju je odlikovao nezavisni istraživački centar, nego li firmi, koja ne poseduje jedno takvo priznanje. Zahvaljujući tome, privredni subjekti, koji mogu da se pohvale sertifikatom Firma od poverenja, smatraju se firmama, koje su korektne i koje pružaju visok stepen usluga. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pogledajte naš prodajni program OVDE.

Navigacija